КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ (ДОШКІЛЬНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ) ІМЕНІ ПРОФ. ПОНІМАНСЬКОЇ Т. І.

     Завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т. І. – кандидат педагогічних наук, доцент Ілона Миколаївна Дичківська.

      Член Міжнародної Монтессорі-Асоціацїї, член-кореспондент Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук, Міжнародної академії наук педагогічної освіти. Має сертифікат на звання «Монтессорі-учитель-методист» міжнародної категорії. Автор понад 150 наукових робіт. Серед них – підручники, навчальні посібники і програми з грифом Міністерства освіти і науки України, які використовуються у професійній підготовці фахівців з дошкільної освіти. Має публікації у зарубіжних виданнях. Нагороджена Знаком «Відмінник освіти України».

    Кафедра є випусковою для двох спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Спеціальна освіта. Логопедія», здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

     У складі кафедри працюють висококваліфіковані викладачі. В тому числі: доктор наук, професор (В. М. Руденко);  кандидати наук, доценти (Н.М. Горопаха, К. В. Джеджера, О.А. Козлюк, О.І. Косарєва, Г. М. Косарєва, Н.В. Маліновська, Н.М. Руденко, О.І. Степанова, Т.О. Павлюк, О. І. Падалка, Л.А. Янцур); старші викладачі (Г. В. Марчук, Н.В. Федорова, О.І. Юрчук);  викладач (О. В. Войтович).

     Підготовка викладачів педагогіки і психології (дошкільної), вихователів, завідувачів та методистів дошкільних закладів у Рівненському державному гуманітарному університеті здійснюється з 1959-1960 н. р., коли у Рівненському держаному педагогічному інституті було відкрито педагогічний факультет. З 1959 року працювала дошкільна секція при кафедрі педагогіки і методики початкової освіти (завідувач кафедри к.пед.н., доц. М. І. Дорошенко). У 1966 році була заснована кафедра педагогіки та психології (дошкільної) (завідувач кафедри к.пед.н., доц. Н.Толокова). У 1968 році кафедру очолила к.пед.н., доц. О.В. Булатова.    У 1970 році під її керівництвом кафедра здобула високе державне визнання – стала лауреатом золотої медалі ВДНГ у Москві за здобутки у ґрунтовній науковій проблемі морального виховання.

      У 1978 році кафедру очолила к.психол.н., доц. А. М. Богуш, нині д.пед.н., проф., Академік АПН України,  фундатор дошкільної галузі української лінгводидактики.

З 1987 року кафедру очолювала випускниця кафедри, к.пед.н., проф. Т. І. Поніманська, проректор РДГУ з наукової роботи, Заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук та Міжнародної академії педагогічної освіти. Автор понад 300 наукових публікацій, зокрема, підручників «Основи дошкільної педагогіки» та «Дошкільна педагогіка», за якими навчаються всі студенти України  спеціальності «Дошкільна освіта»; навчальних та методичних посібників з грифом МОН України. Тамара Іллівна – учасник розробки державного стандарту дошкільної освіти в Україні та його науково-методичного забезпечення. Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, АПН України, Знаком «Відмінник народної освіти, Знаком «Софія Русова». Переможець конкурсу «Науковець РДГУ» у номінаціях «Науковий керівник РДГУ-2009»,  «Менеджер науки-2010»  та міського конкурсу «Жінка року» у номінації «Жінки – працівники освіти та науки» (2009 р.). У 2015 році присвоєне звання «Заслужений працівник освіти України», у 2016 році нагороджена Грамотою Верховної ради України. У 2016 році кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) присвоєно ім’я проф. Поніманської Т.І.

     У 1998-2000 рр. кафедру очолювала к.пед.н., доц. І. М. Дичківська. З 2016 року  Ілона Миколаївна - завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т. І.

     Кафедральна тема: “Гуманізація освітнього процесу дошкільних навчальних закладів у контексті інноваційної діяльності”.

     Кафедра брала участь у розробці державних стандартів дошкільної освіти та програмово-методичних документів щодо реформування дошкільної освіти.

     Актуальність наукових розвідок підтверджується тим, що кафедрою виконано 5 прикладних науково-дослідних розробок.

     

При кафедрі функціонує лабораторія консалтингу дошкільної освіти.

       Мета лабораторії консалтингу – професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців дошкільної освіти з метою їх професійно-особистісного розвитку, формування готовності до інноваційної педагогічної діяльності в сучасному освітньому просторі.

       

Працюють:

 • Студентський науковий гурток «Інноваційна діяльність майбутнього вихователя» (науковий керівник – к.пед.н., доц. Дичківська І.М.).
 • Студентський науковий гурток «Активізація  мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку» (науковий керівник – к.пед.н., доц. Н. В. Маліновська). 
 • Студентський науковий гурток з дитячої психології «Особливості прояву  толерантності у дітей дошкільного віку в умовах інклюзивної групи» (науковий керівник – к.пед.н., доц. О. І. Косарєва).
 • Студентський науковий гурток з образотворчого мистецтва (науковий керівник – к.пед.н., доц. Л. А. Янцур).
 • Студентська проблемна група з екологічної освіти (науковий керівник – к.пед.н., доц. Н. М. Горопаха).

        

        Кафедра акредитована за 4 освітньо-кваліфікаційним рівнем.

        Ліцензований обсяг набору абітурієнтів:

 • за спеціальністю «Дошкільна освіта» – 95 осіб (денна форма), 110 осіб (заочна форма), 150 осіб (магістратура).
 •  за спеціальністю «Спеціальна освіта. Логопедія» – 25 осіб (денна форма), 25 осіб (заочна форма).

         Фахівець з дошкільної освіти може займати первинні посади: вихователь дошкільного навчального закладу; учитель з усіх спеціальностей у сфері дошкільної освіти;  вихователь дітей дошкільного віку в інтернатному закладі; вихователь дітей дошкільного віку у дитячому санаторії; вихователь дітей дошкільного віку в сім’ї; методист дошкільного навчального закладу; вчитель-логопед дошкільних, загальноосвітніх навчальних і реабілітаційних закладів, вчитель початкових класів або практичний психолог у закладах освіти.

         Фахівець зі спеціальної освіти може займати первинні посади в галузі освіти: вчитель-дефектолог; вчитель-логопед; консультант психолого-медико-педагогічної консультації; консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації; в галузі сучасної медицини – логопед.

        Навчально-матеріальна база складається з навчально-методичного кабінету кафедри, 5 аудиторій, що розміщені в спорудах, що відповідають існуючим санітарно-технічним та протипожежним нормам.

        У методичному кабінеті кафедри створено значний книжковий фонд (4378 примірники), у тому числі 2527 книг, 839 брошур та 860 номерів фахових періодичних видань. У фонді кабінету у достатній кількості наявні підручники, навчально-методичні та методичні посібники, монографії з актуальних проблем дошкільної педагогіки, логопедії, дитячої психології, методик дошкільної та спеціальної освіти. Крім того, наявні електронні варіанти підручників та навчальних посібників. У навчальному процесі використовуються технічні засоби навчання, зокрема, епіпроектор, магнітофон, електрофон, фільмопроектор, комп’ютер та мультимедійний проектор.

       У закріплених за кафедрою аудиторіях створено 5 навчально-методичних кабінетів:

 • кабінет дошкільної педагогіки;
 • кабінет методики ознайомлення з природою;
 • кабінет методики зображувальної діяльності;
 • кабінет логопедії та методики розвитку мови;
 • кабінет самостійної роботи студентів.

         Базами практик виступають дошкільні навчальні заклади м. Рівне №№ 2, 6, 7, 8, 12, 23, 28, 31, 32, 41, 44, 45, 52, 56, 57,  Навчально-виховний комплекс «Дитячий садок-школа» № 1 м. Рівне, Рівненський обласний реабілітаційний центр.

       Викладачі кафедри беруть активну участь у виховній роботі зі студентами з метою формування та розвитку особистості майбутнього фахівця.

Під їх керівництвом студенти  працюють волонтерами у госпіталях м. Рівне з бійцями, які повернулися з АТО та волонтерами у ГО «Спілка інвалідів з дитинства«Передзвін». Проводять благодійні аукціони для збору коштів для воїнів та для дітей з особливими освітніми потребами.

https://doshkilnardgu.webnode.com.ua/_files/200000425-597bf5a754/DSC_2732.JPG

 

Адреса: 33000, м. Рівне, вул. Пластова,  29 а, гуртожиток №7 РДГУ

Тел.: (0362) 26-96-63.