ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ (ДОШКІЛЬНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ)

ІМЕНІ ПРОФ. ПОНІМАНСЬКОЇ Т. І.

Дичківська Ілона Миколаївна - завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1987 році з відзнакою закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)». З 1987 року працювала вихователем дошкільного навчального закладу № 4 м. Костополя Рівненської області, за сумісництвом – викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної). З 1990 року працює викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної) РДГУ. У 1994-1997 рр. навчалась в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Індивідуальне виховання дітей дошкільного віку в педагогічній спадщині М. Монтессорі» (науковий керівник к.пед.н., проф. Т. І. Поніманська). З 1997 по 2000 рік завідувала кафедрою педагогіки і психології (дошкільної). У 1999 році присвоєно вчене звання доцента. З 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т. І.

Автор понад 150 наукових робіт. Серед них – підручники, навчальні посібники і програми з грифом Міністерства освіти і науки України, які використовуються у професійній підготовці фахівців з дошкільної освіти, зокрема «Основи педагогічної інноватики» (Рівне: РДГУ, 2001), «Інноваційні педагогічні технології» (Київ: «Академвидав», 2004, 2012, 2015), «Дошкільна педагогіка. Практикум» (Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004), «М. Монтессорі: теорія і технологія» (Київ: Видавничий Дім «Слово», 2006), «Інноваційні педагогічні технології. Практикум» (Київ: Видавничий Дім «Слово», 2013). Має публікації у зарубіжних виданнях.

І. М. Дичківська – член Міжнародної Монтессорі-Асоціацїї. Має сертифікат на звання «Монтессорі-учитель-методист» (Москва – Мюнхен) міжнародної категорії.

У 2001 році обрана членом-кореспондентом міжнародної Академії педагогічних і соціальних наук (Москва), у 2013 році – членом-кореспондентом Міжнародної академії наук педагогічної освіти (Москва).

Нагороджена Знаком «Відмінник освіти України» (2004 р.).

 

Руденко Володимир Миколайович – доктор педагогічних наук, професор.

У 1969 році закінчив факультет радіоелектроніки Київського політехнічного інституті, отримавши кваліфікацію інженера електронної техніки.

У 1979 році закінчив очну аспірантуру при АПН СРСР. Кандидат педагогічних наук з 1980 року.

З 1980 року працював асистентом кафедри електротехніки та автоматики Українського інституту інженерів водного господарства. З 1981 року – доцентом кафедри педагогіки Шяуляйського педагогічного інституту.

У 1988 році перейшов працювати у Придністровський державний університет ім. Т.Г.Шевченка на кафедру інформатики та обчислювальної техніки (доцент, професор, завідувач). З 2005 року – професор кафедри міжнародної інформації, декан україно-польського відділення Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету.

Доктор педагогічних наук з 2006 року. Дисертацію «Культурологічні основи змісту вищої освіти» захистив 16 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди.

Рішенням Атестаційної колегії МОН України 1 липня 2011 року присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародної інформації.

На кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) працює з  2015 року (професор кафедри).

Автор близько 100 наукових робіт, серед яких підручники та навчальні посібники:   «Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах» (Рівне: РІС КСУ, 2007); «Математичні методи в психології» (К.:АкадемВидав, 2009); «Математична статистика» (К.: Центр учбової літератури, 2012); «Математико-статистичні методи в педагогічних дослідженнях» (Рівне: Волинські обереги, 2012).

 

Горопаха Наталія Михайлівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1983 році з відзнакою закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)», працювала вихователем дошкільного навчального закладу №31 м. Рівне. З 1985 року працює викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної) РДГУ. У 1989-1992 рр. навчалась в аспірантурі Науково-дослідного інституту дошкільного виховання Російської Академії освіти, де у 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови усвідомлення моральної цінності правил поведінки дітьми молодшого дошкільного віку» (науковий керівник к.пед.н., ст.наук.співробітник Г. М. Годіна). У 1997 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 100 робіт. Серед них навчавльно-методичні посібники: «Виховання екологічної культури» (Рівне: Волинські обереги, 2001), «Кімнатне квітникарство в дошкільному закладі» (Рівне: Волинські обереги, 2006; 2-ге видання – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012), «Педагогічна практика за вимогами кредитно-модульної системи» (Київ: Видавничий Дім «Слово», 2010), «Методика ознайомлення з природою: хрестоматія» (Київ: Видавничий Дім «Слово», 2012).

Нагороджена Знаком «Відмінник освіти України» (2006 р.).

 

Джеджера Клавдія Віталіївна - кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1977 році закінчила Рівненський інститут інженерів водного господарства за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». Працювала інженером-конструктором виробничо-технічного відділу Здолбунівського цементно-шиферного комбінату.

У 1991 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)». Працювала вихователем дошкільного навчального закладу Здолбунівського цементно-шиферного комбінату м. Здолбунів-2, вихователем, а пізніше методистом дошкільного навчального закладу Донецької залізниці м. Дебальцеве з 1980 по 1990 рік.

З 1991 по 1993 рік – психолог-референт україно-австрійської фірми «Едланд».

З 1994 року працювала у системі вищої освіти: викладач, старший викладач кафедри педагогіки і психології Рівненського державного інституту культури; старший викладач, доцент кафедри управління освітою; доцент кафедри практичної психології та психотерапії; доцент кафедри педагогічки і психології (дошкільної та корекційної).

З 1997 по 2000 рік працювала заступником декана факультету документальних комунікацій та менеджменту.

З  2008 року і до сьогодні працює у структурі приймальної комісії як голова відбіркової комісії (2008 р.), заступник відповідального секретаря приймальної комісії (2009-2012 р.р.), відповідальний секретар приймальної комісії (2013-2015 р.р.), заступник голови приймальної комісії (2016 р.).

З 2012 по 2015 рік – заступник директора Центру моніторингу якості освіти. З 2016 року – відповідальний за організацію моніторингу якості освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті.

У 2007 році захистила дисертацію на тему «Формування культури спілкування майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах». Автор понад 80 наукових та методичних робіт. Серед них – посібник з грифом МОН України «Основи педагогіки і психології» (2011), навчально-методичний посібник «Етика і психологія ділового спілкування» (2013), методичний посібник  «Етика ділового спілкування» (2015), курс лекцій «Етика і психологія ділового спілкування» (2013). Відповідальний за випуск та автор публікації у колективній монографії «Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі» (2015), брала участь у підготовці колективної монографії «Вища освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область» (2010). Має публікації у зарубіжних виданнях.

Нагороджена Грамотою Національної академії наук України, Почесною грамотою Рівненської обласної ради, Почесними грамотами Рівненського обласного управління освіти і науки України, Почесними грамотами Рівненського державного гуманітарного університету.

 

Козлюк Ольга Андріївна - кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2001 році з відзнакою закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Дошкільне виховання, іноземна (англійська) мова», працювала викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної) та за сумісництвом керівником гуртка англійської мови ДНЗ №41 м. Рівне. У 2003 р. з відзнакою закінчила магістратуру РДГУ за спеціальністю «Дошкільне виховання». У 2005-2008 рр. навчалась в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови формування гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників» (науковий керівник к.пед.н., проф. Т. І. Поніманська).

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 45 публікацій, серед них: «Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу» (Київ: Міленіум, 2007), «Виховання людяності» (Київ: Міленіум, 2008), «Соціальний розвиток дитини: старший дошкільний вік» (Київ: Генеза, 2013, 2014).

 

Косарєва Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1993 році закінчила Хмельницьке педучилище за спеціальністю «дошкільне виховання, організатор музичної діяльності в дошкільних закладах».

З 1993 по 1994 працювала вихователем в ДНЗ №5 м. Славути.

У 1999 році з відзнакою закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю “дошкільне виховання і практична психологія”.

З 1999 по 2000 – практичний психолог ЗОШ № 17 м. Рівне.

З 2000 року працювала викладачем кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ. З  2005 року – викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної).

В 2006 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка на тему: «Педагогічні умови формування гармонійних взаємин між батьками та дітьми старшого дошкільного віку» (науковий керівник к.пед.н., проф. Т.І. Поніманська).

У 2009 р. отримала звання доцента кафедри педагогіки та психології (дошкільної).

Автор понад 50 наукових та методичних робіт.  

Член Української спілки психотерапевтів, член ради Рівненського обласного психотерапевтичного товариства, практикуючий психолог-психотерапевт (психодинамічний напрям психотерапії).

 

Маліновська Наталія Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1982 році з відзнакою закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)».

З 1982 по 1986 рр. працювала викладачем Кременецького педагогічного училища. З 1986 року – викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної) РДГУ.

В 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методика використання лінгводидактичних ідей С. Ф. Русової у навчанні дошкільників переказу художніх текстів» (науковий керівник Академік АПН України,  д.пед.н., проф. А. М. Богуш). У 1999 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 100 наукових публікацій, серед них: «Лінгводидактична спадщина С. Русової в сучасному дошкільному закладі» (Одеса, 2006), «Подоляночка. Народні рухливі ігри» (Рівне, 2007), «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей» (Київ, 2010; 2014), «Перші кроки грамоти: передшкільний вік (Київ, 2013, 2014, 2015, 2016), «Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку» (Київ, 2016).

 

Степанова Ольга Іванівна - кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила філологічний факультет Рівненського державного педагогічного інституту. З 1980 року – асистент, старший викладач, доцент кафедри російської мови РДПІ.  1989-1992  – аспірант відділу російської мови Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. У 1992 році захистила  дисертацію на тему: «Типологія і функціонування прикметників із значенням інтенсивної ознаки в сучасній російській мові (у зіставленні з українською) в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.

1996-2015 рр. –   доцент кафедри української мови РДГУ. 1994-1997; 1999-2002 рр. – заступник декана факультету української філології. 1997-1999 рр. – декан факультету педагогіки і психології (дошкільної). З 2002 року працювала за сумісництвом на кафедрі педагогіка і психологія (дошкільна та корекційна). Викладала навчальні дисципліни «Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі», «Культура мовлення і виразне читання», «Риторика, культура мовлення колекційного педагога».

Автор близько 100 наукових розвідок з актуальних проблем української мови, лінгво- й ідіостилістики, компаративістики, культури мови, міжмовної комунікації, дошкільної лінгводидактики тощо, які опубліковані у фахових збірниках вишів різних регіонів України, учасник Всеукраїнських та Міжнародних конференцій. З 2015 року – доцент кафедри педагогіка і психологія (дошкільна та корекційна). Викладає курси «Теорія і методика розвитку мовлення», «Спеціальна методика початкового навчання мови», «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах».

Нагороджена Знаком «Відмінник освіти України» (2001 р).

 

Руденко Наталія Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент.

У 1983 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Тираспільського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченко. Працювала викладачем на кафедрі психологіі ТДПІ ім. Шевченко. У 1987-1990 роках навчалась в аспірантурі Науково-дослідного інституту загальної та педагогічної психології Академії педагогічних наук СРСР (Москва), де у 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні умови розвитку соціально відповідальної поведінки підлітків» (наковий керівник – д.психол.н., проф.  Д.І. Фельштейн, к.психол.н., доц. В.М. Лозоцева). У 1994 році присвоєно вчене звання доцента.

З 1991 по 2004 роки працювала на кафедрі психології Придністровського державного університету ім. Т.Г. Шевченко на посадах доцента, завідуючої кафедри, декана факультету педагогіки і психології. З 2005 року працювала на посаді доцента кафедри психології Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного універсистету. З 2014 року – доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету.

Автор понад 90 наукових і науково-методичних робіт. Серед них: «Вступ до педагогічної конфліктології» (Бендери, 2002), «Педагогічний менеджмент в системі сучасної освіти» (Тираспіль, 2003), «Толерантність як педагогічна мета» (Кривий Ріг, 2004), «Полікультурність як засіб інноваційного развитку загальноосвітньої школы» (Тираспіль, 2005), «Математичні методи в психології» (Київ, 2009)» (у співавторстві), «Міжнародні освітні проекти європейського простору вищої освіти: цивілізаційно-культурологічний підхід» (у співавторстві) (Рівне, 2012), «Проблеми розвитку педагогічної конфліктології в Україні» (Рівне, 2014).

З 2003 року обрана членом-кореспондентом Міжнародної Слав’янської академії освіти ім. Я.А. Коменського. Член Української спілки психотерапевтів.

Нагороджена Почесними грамотами Рівненської обласної державної адміністрації (2013 р., 2014 р.), премією Голови Рівненської обласної державної адміністрації за особисті творчі здобутки та активну участь у розвитку інтелектуального потенціалу України (2014 р.).

 

Павлюк Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2006 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика” та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики. У 2007 році закінчила магістратуру, отримавши кваліфікацію викладача математики та методики викладання математики у вищих навчальних закладах. З 2008 по 2011 рік навчалася в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету з відривом від виробництва за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп’ютера” (науковий керівник к.пед.н., проф. Т. І. Поніманська). Отримала Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Комп’ютерна програма “Комп’ютерний програмно-педагогічний засіб “Лічба” (“ППЗ “Лічба”).

З 2012 року працювала на посаді викладача кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету. У 2013 році переведена на посаду старшого викладача; у 2014 році – на посаду доцента кафедри. У 2016 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2016 році закінчила Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  за спеціальністю “Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка). Логопедія” та здобула кваліфікацію вчителя корекційної освіти, вчителя-дефектолого, логопеда.

Автор понад 30 публікацій, у тому числі 18 – у наукових фахових виданнях, 2 статті – у зарубіжних виданнях. Учасник понад 40 наукових конференцій та семінарів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.

 

Падалка Ольга Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2005 році з відзнакою закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Дошкільне виховання, практична психологія», у 2006 р. – з відзнакою магістратуру РДГУ. З 2006 року працювала старшим лаборантом кафедри педагогіки і психології (дошкільної). З 2009 року навчалася в аспірантурі РДГУ. З 2012 р. працює викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної), з 2015 року – старшим викладачем кафедри. У 2016 році переведена на посаду доцента кафедри педагоігчки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т. І.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему  «Формування пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів ДНЗ» (науковий керівник к.пед.н., проф. Т. І. Поніманська). 

Автор понад 20 публікацій, з тому числі у збірниках в наукометричних базах даних.

 

Янцур Любов Антонівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1970 році закінчила Луцьке педагогічне училище за спеціальністю «Вихователь дитячого садка». У 1974 році з відзнакою закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)», працювала вихователем ДНЗ №№ 28, 35 м. Рівне. З 1974 року – викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної) РДГУ. У 1981-1984 рр. навчалася в аспірантурі Науково-дослідного інституту дошкільного виховання Академії педагогічних наук СРСР (Москва), де у 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування інтересу до зображувальної діяльності у дітей 5-7 років на заняттях у дитячому садку» (науковий керівник к.пед.н, ст. наук.співробітник Т. Г. Казакова). У 1990 р. присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 70 публікацій. Співавтор колективного посібника «Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі» (Київ: Видавничий Дім «Слово», 2010). Нагороджена бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (1975 р.), Знаком «Відмінник освіти України» (2001 р.).

 

Косарєва Галина Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1982 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю «російська мова та література».

У 1989 році закінчила Кам’янець-Подільський  державний педагогічний інститут імені В. П. Затонського за спеціальністю «дефектологія».

Понад 30 років працювала  з дітьми з важкими порушеннями психофізичного розвитку: дитячим церебральним паралічем, синдромом Дауна, розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, раннім дитячим аутизмом, а також з дітьми з важкою мовленнєвою патологією: дизартрією, ринолалією,  сенсорною та моторною алалією, загальним та системним недорозвиненням мовлення і т.д.

З 1983 по 1998 працювала  спочатку вихователем, а пізніше вчителем-дефектологом у Клеванській допоміжній школі-інтернат.

З 1998  по 2012 рік  працювала в Рівненському навчально-реабілітаційному центрі «Особлива дитина» вчителем-логопедом. Має звання вчитель-методист, вчитель-логопед вищої категорії.

З 2012 працює старшим викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) РДГУ.

У 2013 році вступила до аспірантури РДГУ.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів» (науковий керівник: к.пед.н., доц. І. М. Дичківська). 

У 2017 році переведена на посаду доцента кафедри.

Автор понад 20 статей, в тому числі у збірниках в наукометричних базах даних.

 

Федорова Наталія Володимирівна - старший викладач.

У 1998 році закінчила з відзнакою Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова та література, українська мова та література».

З 1998 по 2001 рр. працювала вчителем української мови та літератури в ЗОШ №11 м. Рівного.

У 2004 році закінчила аспірантуру Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

З 2005 року – викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної). Працює над темою кандидатської дисертації: «Гуманістична взаємодія педагогів та студентів як чинник підготовки до майбутньої педагогічної професії» (науковий керівник к.пед.н., проф. Т. І. Поніманська).

У 2015 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Корекційна освіта. Логопедія».

Автор понад 20 публікацій.

 

Марчук Галина Володимирівна - старший викладач.

У 1997 році закінчила Жовтоводське педагогічне училище, працювала вихователем.

У 2002 році з відзнакою закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Дошкільне виховання, практична психологія». У 2003 році з відзнакою закінчила магістратуру РДГУ. З 2003 року працювала викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної), за сумісництвом – вихователем ДНЗ № 44 м. Рівне. У 2007-2010 рр. навчалася в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету. Завершує роботу над кандидатською дисертацію на тему: «Формування соціального досвіду у дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу» (науковий керівник к.пед.н., проф. Т. І. Поніманська).

Автор понад 25 публікацій, серед них: навчально-методичний посібник «Виховання людяності» (Рівне, 2012 р.), 1 публікація у збірнику, що входить до науковометричних баз даних.

 

Юрчук Олексій Іванович – старший викладач.

У 2000 році став студентом педагогічного факультету денної форми навчання Рівненського державного гуманітарного університету. У 2005 році отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Дошкільне виховання». У 2006 році у цьому ж навчальному закладі з відзнакою закінчив магістратуру здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки, психології і методик дошкільного виховання у вищих навчальних закладах.

З 2002 по 2007 роки працював вчителем фізичного виховання в НВО №12, ЗОШ № 19, НВК «Престиж» м.Рівне.

З 2005 по 2006 роки – викладач кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ. З 2006 року викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету.

У 2004, 2012-2013 роках залучався до участі в оздоровленні дітей у дитячих оздоровчих комплексах АР Крим.

З 2013 по 2016 роки навчався в аспірантурі при РДГУ.

На даний час працює над дисертаційним дослідженням на тему «Підготовка майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в дошкільних навчальних закладах» (науковий керівник: д.пед.н., проф. Ю. В. Пелех).

Автор понад 15 наукових публікацій, у тому числі 6 – у наукових фахових виданнях, 1 стаття – у зарубіжному виданні, 1 навчально-методичний посібник (у співавторстві). Учасник понад 20 наукових конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.

 

ЛАБОРАНТИ КАФЕДРИ

 

Мартинюк Галина Петрівна – старший лаборант.

 У 2004 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю “Початкове навчання, біологія”. З 2010 року працює старшим лаборантом кафедри.

 

 

 

 

 

 

Трачук Марина Віталіївна – лаборант.

У 2014 році з відзнакою закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Дошкільна освіта, корекційна освіта(логопедія)». З 2014 року працює лаборантом кафедри.