СПІВРОБІТНИЦТВО

КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ПРОФ. Т. І. ПОНІМАНСЬКОЇ

 

   Кафедра здійснює наукове співробітництво з:

    Укладено угоди про співробітництво з  Інститутом проблем виховання НАПН України (Київ, договір про співпрацю від 23.12.2019 р.), Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (Київ, договір про співпрацю від 23.12.2019 р.) та ін.

     До співпраці також залучено:

   Налагоджено співробітництво із:

 
Кафедра співпацює з: