Наукова робота

Упровадження сучасних наукових досліджень є одним з найважливіших напрямів діяльності сучасної вищої школи. Саме тому кафедрою дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської значна увага приділяється апробації наукової діяльності викладачів шляхом написання навчальних посібників, підручників, монографій, публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях, а також участі в наукових конференціях Міжнародного, Всеукраїнського та Регіонального рівнів.