Історія кафедри

Підготовка викладачів педагогіки і психології (дошкільної), вихователів, завідувачів та методистів дошкільних закладів у Рівненському державному гуманітарному університеті здійснюється з 1959-1960 н. р., коли у Рівненському держаному педагогічному інституті було відкрито педагогічний факультет.

Першими педагогами, які забезпечували підготовку майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти, були Тамара Олексіївна Ковальчук – викладач дошкільної педагогіки; Антоніна Дмитрівна Лещенко – викладач методики рідної мови; Зінаїда Михайлівна Бєлова – викладач методики лічби і методики природи; Антоніна Іванівна Левкович – викладач зображувального мистецтва; Тамара Яківна Коптєва – викладач методики ознайомлення дітей з природою; Марія Василівна Зеленівська (Долгова) – викладач дитячої психології і методики фізичного виховання; Ганна Іванівна Шелепенко – викладач методики музичного виховання. З 1959 р. працювала дошкільна секція при кафедрі педагогіки і методики початкової освіти (завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, доцент М. І. Дорошенко).


У 1966 р. була заснована кафедра педагогіки та психології (дошкільної) (зав.кафедри доц. Н.Толокова). У 1968 році кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Олександра Василівна Булатова, відомий фахівець з виховання дітей дошкільного віку. Саме її педагогічному і людському таланту завдячує кафедра успіхом у своєму становленні. О. В. Булатова – колишній фронтовик, випускниця Ленінградського педінституту, завідувач дитячого садка № 5 м. Рівне, у 1965 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Виховання дружби у дітей старшого дошкільного віку» в ЛДПІ ім. О. І. Герцена. Лекції Олександри Василівни назавжди стали зразком для всіх, хто їх слухав. Змістовні, наповнені теоретичними розвідками і багатим практичним матеріалом, вони надихали до творчості вже зі студентської лави.

На той час в Україні діяло лише 4 педагогічні інститути, які готували педагогічні кадри у галузі дошкільної освіти вищої кваліфікації у Києві, Запоріжжі, Слов’янську, Рівному. Олександра Василівна згуртувала колектив справжніх майстрів дошкільної справи і кожному дала путівку в наукове життя. До викладання у РДПІ залучалися провідні вчені: доктор психологічних наук, професор Ленінградського педагогічного інституту ім. О. І. Герцена, автор підручника з дитячої психології Анна Олександрівна Люблінська, завідувач лабораторії морального виховання Інституту дошкільного виховання Академії педагогічних наук СРСР Валентина Геннадіївна Нечаєва (Москва), відомий болгарський педагог Елка Петрова та ін. З відомих вузів всесоюзного рівня прийшли на постійну роботу на рівненську кафедру кандидати наук Людмила Арсентіївна Щураківська, Надія Володимирівна Седж, Марія Миколаївна Шкоруп.

О. В. Булатовою була започаткована традиція поповнювати склад кафедри досвідченими працівниками дошкільних закладів та кращими випускниками кафедри (Раїса Іванівна Афанасьєва, Віолета Романівна Кобозєва).

           

Першими лаборантами кафедри були Оксана Кіндратівна Потапчук, Ганна Василівна Симончук, Олександра Корніївна Дмитрова, які завдяки професійній компетентності, відповідальному ставленню до службових обов’язків користувалися авторитетом як серед викладачів кафедри, так і студентів. У 1965-75 рр. у колектив кафедри влилися Марія Іванівна Гаврилюк, Діна Йосипівна Капусткіна, Галина Федорівна Меналюк, Надія Федорівна Самсонюк, Валентина Петрівна Сафронова, Надія Олексіївна Грибакіна, Любов Антонівна Янцур, Тамара Іллівна Поніманська.

       

  

У 1970 році кафедра під керівництвом О. В. Булатової здобула високе державне визнання – стала лауреатом золотої медалі ВДНГ у Москві за здобутки у ґрунтовній науковій проблемі морального виховання.

У 1978 році кафедру очолила кандидат психологічних наук, доцент Алла Михайлівна Богуш, нині доктор педагогічних наук, професор, фундатор дошкільної галузі української лінгводидактики. Їй належить понад 500 наукових публікацій, серед яких десятки і сотні книг, підручників і програм з методики розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку: «Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови» (2007), «Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах» (2008); «Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років» (2004); «Українське народознавство в дошкільному закладі» (2002), «Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку» (2004); «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей в дошкільних навчальних закладах» (2006) та ін. Академік АПН України А. М. Богуш має велику наукову школу – більше 50 кандидатів наук та докторів наук.

У 1978-87 рр. кафедру поповнили Олена Юріївна Яницька, Олена Леонідівна Трусова, Неллі Василівна Лисенко, Валентина Іванівна Безлюдна, Роман Володимирович Павелків, Валентина Євгенівна Дзигель (Борова), Раїса Іванівна Якимчук, Галина Іванівна Ніколайчук, Любов Петрівна Осьмак, Наталія Василівна Маліновська, лаборанти Вельгус Тетяна Євстафіївна, Свєшнікова Олена Ксенофонтівна.

З 1987 року кафедру очолювала випускниця кафедри, кандидат педагогічних наук Тамара Іллівна Поніманська,  професор, проректор РДГУ з наукової роботи, автор понад 300 наукових і науково-методичних робіт, серед яких 20 навчальних посібників і програм із грифом Міністерства освіти і науки України: «Моральне виховання дошкільників» (1993), «Основи дошкільної педагогіки» (1998), «Дошкільна педагогіка», «Дошкільна педагогіка. Практикум» (2004) та ін. Тамара Іллівна – учасник розробки державного стандарту дошкільної освіти в Україні та його науково-методичного забезпечення.

У 1985-1990 рр. кафедра була центром підвищення кваліфікації викладачів дошкільної педагогіки та методик дошкільної освіти педагогічних училищ України. З 1987 року кафедрою започатковано наукові філії у дошкільних закладах.

З 1990 р. кафедра почала підготовку фахівців у галузі дошкільної освіти за подвійними спеціальностями «Дошкільне виховання, практична психологія», «Дошкільне виховання, музика», «Дошкільне виховання, фізична культура», «Дошкільне виховання, англійська мова», «Дошкільне виховання, образотворче мистецтво», з 2000 р. – «Дошкільне виховання, початкове навчання», з 2006 р. – «Дошкільне виховання, логопедія».

Досвід роботи кафедри з упровадження нових методів навчання студентів схвалено Міністерством освіти України і рекомендовано до застосування іншими вузами у низці листів МО України у 1990-1993 рр. Започатковані Т. І. Поніманською ділові ігри у професійній підготовці вихователів дошкільних закладів поширені всесоюзним журналом «Дошкольное воспитание» (Москва) у 1988-1990 рр. 

У 2016 році кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) присвоєно ім’я проф. Поніманської Т.І.

У 1998-2000 рр. кафедру очолювала Ілона Миколаївна Дичківська – кандидат педагогічних наук, доцент, автор книг «Основи педагогічної інноватики» (2001), «Інноваційні педагогічні технології» (2004), «М. Монтессорі: теорія і технологія» (2006) та ін., Монтессорі-вчитель міжнародної категорії, член-кореспондент міжнародної Академії педагогічних і соціальних наук.

З 2016 року  - Ілона Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор є завідувачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т. І. 

Кафедра здійснює підготовку логопедів для системи освіти. Зокрема, з 2005 р. започатковано підготовку фахівців за ОКР «спеціаліст» спеціальності 7.010101 «Дошкільна освіта, логопедія», випускники якої отримували кваліфікацію логопеда в закладах дошкільної освіти.

У 2012 р. започатковано напрям підготовки 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями). На той час у регіоні постала гостра проблема нестачі логопедів, оскільки з’явилась велика кількість дітей з порушенням мовленнєвої діяльності. Започаткування напряму 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) у зв’язку з потребою в даних фахівцях було обумовлене рішенням колегії управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації (від 24.06.2010 р., протокол № 5), позаяк на Рівненщині жоден заклад освіти не здійснював такої підготовки.

У 2016 р. напрям підготовки 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) був акредитований.На підставі Постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Із змінами, внесеними згідно з постановами КМ № 674 від 27.09.2016 р. № 53 від 01.02.2017 р.) підготовка здобувачів вищої освіти почала здійснюватися за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (Логопедія). У 2019 р. ліцензовано спеціальність 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка на другому (магістерському) рівні вищої освіти та розроблено освітньо-професійну програму «Спеціальна освіта. Логопедія», а в 2020 році її проакредитовано.

Відповідно кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів вищої освіти за спеціальностями 012 Дошкільна освіта та 016 Спеціальна освіта.

У 2020 році назва кафедри змінена на "Кафедра дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської" (наказ N239-01-01 від 28 грудня 2020 р.).