Буклет для абітурієнтів_.docx (2621621)

Кафедра

акредитованаза 4 освітньо-кваліфікаційним рівнем

Здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

за спеціальностями:

 •  "Дошкільна освіта"
 • початкова освіта;
 • практична психологія;
 • фізичне виховання;
 • корекційна освіта (логопедія);
 • іноземна мова (англійська);
 • образотворче мистецтво
 •  "Спеціальна освіта. Логопедія"
 • логопедія. Спеціальна психологія
 • логопедія. Початкова освіта дітей з тяжкими порушеннями мови

Форми навчанняденна, заочна, екстернат

Ліцензований обсяг набору абітурієнтів:

 • за спеціальністю "Дошкільна освіта" – 95 осіб (денна форма), 110 осіб (заочна форма), 25 осіб (магістратура).
 •  за спеціальністю "Спеціальна освіта. Логопедія" – 25 осіб (денна форма), 25 осіб (заочна форма).

При кафедрі діє аспірантура

Підготовка фахівців на кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) РДГУ здійснюється за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб

Кваліфікації,  що присвоюються випускникам  за напрямами підготовки "Дошкільна освіта":

 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – вихователь дошкільного навчального закладу;
 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» – організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку
 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – магістр дошкільної освіти, викладач педагогіки і психології (дошкільної) у вищих навчальних закладах.

Кваліфікації, що присвоюються випускникам за спеціальністю  "Спеціальна освіта. Логопедія"

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – дефектолог, вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

 

Бакалавр (денна та заочна форма навчання):

 • 4 роки навчання на базі загальноосвітньої школи;
 • 2-3 роки навчання на базі ОКР «молодший спеціаліст».

 

Спеціаліст (денна та заочна форма навчання):

 • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – 1 рік навчання.

 

Магістр (денна та заочна форма навчання):

 • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – 1 рік навчання.

Прийом заяв і документів:

Спеціальність "Дошкільна освіта"

Сертифікати з предметів:

1. Українська мова та література (базовий рівень);

2.Історія України; 

3. Математика або біологія

             Спеціальність "Спеціальна освіта. Логопедія"

Сертифікати з предметів:

1. Українська мова та література (базовий рівень);

2. Біологія;

3. Історія України або іноземна мова.

Вступники подають документи:

 • Заяву про вступ до університету.
 • Документ  державного  зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії.
 • Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії.
 • Медичну довідку за формою 086-о або її копію.
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
 • Копію документа, що посвідчує особу та громадянство.

 

Спеціальність 012 «Дошкільна освіта».

Кваліфікація, яку здобуде випускник ОКР «бакалавр»: бакалавр дошкільної освіти, вихователь дітей раннього та дошкільного віку. Кваліфікація, яку здобуде випускник ОКР «спеціаліст»: організатор дошкільної освіти, додатково: вчитель-логопед дошкільних, загальноосвітніх навчальних і реабілітаційних закладів або вчитель початкових класів або практичний психолог. Кваліфікація, яку здобуде випускник ОКР «магістр»: магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки та психології, організатор дошкільної освіти.

Зміст підготовки фахівця з дошкільної освіти спрямовується на формування у нього умінь:

• організації та проведення освітньо-виховної роботи з дітьми раннього і дошкільного віку;

• організації змістовної самостійної діяльності дітей раннього і дошкільного віку (предметної, ігрової, рухової, трудової, художньої та ін.);

• вивчення вікових та індивідуальних особливостей дітей і врахування їх в організації роботи з дітьми;

• сприяння розвитку природжених задатків: музичних, образотворчих, музично-рухових, лінгвістичних тощо;

• корекції окремих недоліків фізичного і психічного розвитку дітей (плоскостопість, постава, заїкання, звуковимова тощо);

• виготовлення наочних, дидактичних посібників для різних видів діяльності дітей;

• аналізу передового педагогічного досвіду дошкільної освіти і творчого впровадження його у свою роботу;

• узагальнення педагогічного досвіду та прогнозування щодо його застосування, корекції, поширення;

• вивчення педагогічної, психологічної, методичної літератури та вдосконалення на її основі власного досвіду (професійного рівня);

• вивчення роботи вихователів та надання їм методичної допомоги.

Підготовка фахівців здійснюється з використанням сучасних науково-педагогічних технологій, раціональних та ефективних методик здобуття якісної вищої освіти, які можуть задовольнити попит студентів, сформувати необхідні компетентності, професійно-особистісні якості майбутніх вихователів, фахівців у галузі дошкільної освіти.

Фахівець з дошкільної освіти може займати первинні посади:

 • директор дошкільного виховного закладу
 • завідувач відділу (у складі управління освітою)
 • директор (завідувач) дошкільного навчального закладу
 • менеджер (управитель) систем якості (012 Дошкільна освіта)
 • методист з дошкільного виховання
 • методист
 • вихователь-методист
 • інспектор з дошкільного виховання
 • інспектор-методист
 • фахівці з дошкільного виховання
 • вихователь дошкільного навчального закладу

   

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта» ( спеціалізація «Логопедія»).

Кваліфікація, яку здобуде випускник ОКР «бакалавр»: вчитель-дефектолог, вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

Зміст підготовки фахівця спрямовується на формування у нього умінь здійснювати процес навчання та виховання в спеціальних дошкільних, шкільних та навчально-реабілітаційних закладах для дітей з вадами психофізичного розвитку.

Підготовка фахівців здійснюється з використанням сучасних науково-педагогічних технологій, раціональних та ефективних методик здобуття якісної вищої освіти, які можуть задовольнити попит студентів, сформувати необхідні компетентності, професійно-особистісні якості майбутніх дефектологів, логопедів, фахівців у галузі корекційної освіти.

Фахівець може займати первинні посади в галузі освіти:

 • вчитель з корекційної освіти
 • вчитель-дефектолог
 • вчитель-логопед
 • вчитель-реабілітолог
 • вихователь дошкільного навчального закладу
 • вихователь дітей з порушеннями психофізичного розвитку
 • вихователь спеціальної групи ДНЗ
 • асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням 
 • консультант-дефектолог
 • консультант психолого-медико-педагогічної консультації
 • консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації

В галузі сучасної медицини – логопед.

Переваги навчання саме у нас:

 • навчальний корпус знаходиться в самому серці м. Рівне;
 • студенти забезпечуються бюджетним гуртожитком, який систематично стає лауреатом конкурсу на кращий гуртожиток Рівного;
 • запорукою професійної активності студентів є залучення до навчання на факультеті освітянських династій. Батьками наших студентів є завідувачі дошкільних навчальних закладів, вихователі та методисти з багаторічним стажем, педагоги, які навчалися за спеціальністю "Дошкільна освіта";
 • студенти мають можливість пройти стажування за кордоном та отримати диплом європейського зразка (подвійний диплом);
 • високу якість знань студенти демонструють на Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, що засвідчують щорічні перемоги та  Премії обласного і регіонального рівнів;
 • студенти  працюють волонтерами, проводять благодійні аукціони для збору коштів для воїнів та для дітей з особливими освітніми потребами.