Кафедра

здійснює підготовку фахівців за рівнями вищої освіти «бакалавр» та «магістр»

 

ПЕРЕЛІК

спеціальностей (додаткових спеціальностей чи спеціалізацій) та конкурсних предметів

для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр

на основі повної загальної середньої освіти

при вступі у 2021 році

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Додаткові спеціальності чи спеціалізації

(на вибір)

01

Освіта/ Педагогіка

012

Дошкільна освіта

1.Психологія

2. Початкова освіта

3. Спеціальна освіта (Логопедія)

01

Освіта/ Педагогіка

016

Спеціальна освіта. Логопедія

-

 

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Конкурсні предмети (сертифікати ЗНО)

01

Освіта/ Педагогіка

012

Дошкільна освіта

1.Українська мова і література

2.Історія України

3.Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

01

Освіта/ Педагогіка

016

Спеціальна освіта. Логопедія

1.Українська мова і література

2.Біологія

3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

 

 

ПЕРЕЛІК

спеціальностей (додаткових спеціальностей чи спеціалізацій) та вступних випробувань

для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр

на основі ОКР молодшого спеціаліста

при вступі  у 2021 році

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Додаткові спеціальності та спеціалізації

Термін здобуття освіти 2 роки

01

Освіта/ Педагогіка

012

Дошкільна освіта

-

Термін здобуття освіти 3 роки

01

Освіта/ Педагогіка

012

Дошкільна освіта

1.Психологія

2. Спеціальна освіта (Логопедія)

3. Початкова освіта

01

Освіта/ Педагогіка

016

Спеціальна освіта. Логопедія

-

           

 

Шифр та назва галузі знань

Код та назва спеціальності

Вступні випробування

01 Освіта/ Педагогіка

012 Дошкільна освіта

Українська мова і література (сертифікат ЗНО)

Історія України (сертифікат ЗНО) /*

Фахове випробування (Дошкільна педагогіка, методики дошкільної освіти)

01 Освіта/ Педагогіка

016.01 Спеціальна освіта. Логопедія

Українська мова і література (сертифікат ЗНО)

Історія України (сертифікат ЗНО) /*

Фахове випробування (Логопедія)

Примітка:

* другий конкурсний предмет (ЗНО) при вступі на місця за державним замовленням зазначений у таблиці; при вступі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб – сертифікат ЗНО з будь-якого конкурсного предмету.

 

 

ПЕРЕЛІК

спеціальностей та вступних випробувань

для здобуття ступеня вищої освіти магістр

на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) при вступі у 2021 році

Шифр галузі

Галузь знань

Код та назва спеціальності

Вступні випробування

01

Освіта/ Педагогіка

012 Дошкільна освіта

1.Фаховий іспит

2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови**

01

Освіта/ Педагогіка

016 Спеціальна освіта. Логопедія

1.Фаховий іспит

2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови**

Примітка:

** вступники на основі ОС магістра ( ОКР спеціаліста) для здобуття вищої освіти на місцях за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть складати або єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ), або іспит з іноземної мови в Університеті

 

У 2021 році при вступі для здобуття освітнього ступеня бакалавра дійсні сертифікати ЗНО за 2018-2021 роки

Інформація про кваліфікації

Після здобуття освіти за освітніми програмами випускникам будуть присвоєні такі кваліфікації:

Освітній ступінь БАКАЛАВР

Спеціальність 012 Дошкільна освіта:

- бакалавр дошкільної освіти, вихователь закладу дошкільної освіти, вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти;

- бакалавр дошкільної освіти, вихователь закладу дошкільної освіти, психолог;

- бакалавр дошкільної освіти, вихователь закладу дошкільної освіти, логопед, асистент вчителя з корекційної освіти (закладів освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням).

016.01 Спеціальність 016.01 Спеціальна освіта. Логопедія:

- бакалавр спеціальної освіти, логопед, асистент вчителя-логопеда, асистент вчителя-дефектолога, асистент вчителя з корекційної освіти (закладів освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням).

 

Освітній ступінь МАГІСТР

Спеціальність 012 Дошкільна освіта:

- магістр дошкільної освіти, менеджер дошкільної освіти.

016.01 Спеціальність 016.01 Спеціальна освіта. Логопедія:

- магістр спеціальної освіти.


 

Форми навчання: стаціонарна, заочна, за індивідуальним планом, вільне відвідування лекцій.

 

Забезпечення житлом: гуртожиток знаходиться в центрі м. Рівне, зручна транспортна розв’язка, 2-х та 4-х  містні кімнати забезпечені всім необхідним для проживання, ціна: 376-495 грн./міс.

Детальніше про студмістечко

 

Програми вступних випробувань:

  • спеціальність 012 Дошкільна освіта
Програма фахового випробування для вступників на здобуття ступеня вищої освіти "магістр"
 
Програма додаткового випробування для вступників на здобуття ступеня вищої освіти "магістр"
  • спеціальність 016 Спеціальна освіта

Програма фахового випробування для вступників на здобуття ступеня вищої освіти "магістр"

Програма додаткового випробування для вступників на здобуття ступеня вищої освіти "магістр"

 

Перейти на сайт приймальної комісії РДГУ