Лабораторія консалтингу дошкільної освіти

Мета лабораторії консалтингу – професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців дошкільної освіти з метою їх професійно-особистісного розвитку, формування готовності до інноваційної педагогічної діяльності в сучасному освітньому просторі.

Основні завдання лабораторії:

· впровадження наукових досліджень у підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у галузі дошкільної освіти;

· проведення навчальної роботи зі студентами та працівниками ЗДО;

· розробка науково-методичного забезпечення безперервного підвищення кваліфікації фахівців дошкільної освіти,;

· здійснення науково-методичного та інформаційного супроводу інноваційної діяльності фахівців дошкільних закладів;

· організація і проведення дослідно-експериментальної роботи з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу в ЗДО;

· вивчення та поширення передового педагогічного досвіду;

· сприяння розвитку професійної майстерності вихователів.

Наказ про створення лабораторії

 

Положення про лабораторію

 


 

Лабораторія діагностики та корекції

       Мета лабораторії діагностики та корекції  –    усунення різних порушень усного і писемного мовлення, запобігання різним відхиленням мовленнєвого  розвитку дітей дошкільного віку та учнів, пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків.

       Основні завдання лабораторії:

       - використовувати в логопедичній роботі інтерактивні методи навчання, інформаційні комп’ютерні технології (ІКТ), ігрові форми навчання з використанням яскравої комп’ютерної графіки,

      - впроваджувати елементи методу М. Монтессорі  (проф. Дичківська І.М.);

      - висвітлювати на сайті кафедри  поради та методичні рекомендації для підвищення правової та психолого-педагогічної компетентності батьків, чиї діти мають мовленнєві вади;

       - запланувати проведення викладачами та студентами семінарів для батьків на такі теми: «Поради щодо підготовки дитини до школи батькам дітей, які мають з мовленнєві порушення», «Поради батькам, що мають дітей молодшого шкільного віку»;

       - забезпечувати належне консультування вихователів, вчителів з питань анатомо-фізіологічних та клінічних основ виникнення, усунення вад звуковимови, запланувати проведення психологічних тренінгів (доц. Косарєва О.І.), психолого-педагогічних семінарів з елементами рольових ігор як найефективніших прийомів для розвитку мовлення дітей;

       - залучати до співпраці з батьками дітей з мовленнєвими порушеннями з питань корегування педагогічного, корекційного процесу практичних психологів, соціальних педагогів, вихователів, вчителів початкової школи;

       - поліпшити роботу з надання індивідуальних консультацій батькам, вчителям, вихователям закладів освіти;

       - посилити правоосвітню та правороз'яснювальну роботу серед батьків дітей дошкільного віку, спрямовану на раннє виявлення дітей з мовленнєвими порушеннями та створення ними сприятливого мовного середовища;

       - закріпити наставників-логопедів з досвідом роботи з дітьми із ПМ за студентами.