Лабораторія консалтингу дошкільної освіти

Мета лабораторії консалтингу – професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців дошкільної освіти з метою їх професійно-особистісного розвитку, формування готовності до інноваційної педагогічної діяльності в сучасному освітньому просторі.

Основні завдання лабораторії:

· впровадження наукових досліджень у підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у галузі дошкільної освіти;

· проведення навчальної роботи зі студентами та працівниками дошкільних навчальних закладів;

· розробка науково-методичного забезпечення безперервного підвищення кваліфікації фахівців дошкільної освіти,;

· здійснення науково-методичного та інформаційного супроводу інноваційної діяльності фахівців дошкільних закладів;

· організація і проведення дослідно-експериментальної роботи з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах;

· вивчення та поширення передового педагогічного досвіду;

· сприяння розвитку професійної майстерності вихователів.