Оголошується конкурс соціальної реклами профорієнтаційного спрямування

10.12.2016 12:28

Конкурс соціальної реклами профорієнтаційного спрямування проводиться  з метою популяризації спеціальності «Дошкільна освіта», «Спеціальна освіта» (спеціалізація «Логопедія»).

Назва соціальної реклами довільна.

Орієнтовні теми: «Моя професія – найкраща», «Чому я обрав професію вихователя (логопеда)?» і т. п.

Конкурсні роботи мають бути представлені у наступних формах:

 • Відео-ролик
 • Аудіо-ролик
 • Плакат
 • Буклет

Учасниками конкурсу можуть бути окремий автор, група авторів.

Для участі в конкурсі 1.03.2017 року необхідно здати конкурсну роботу на кафедру педагогіки і психології (дошкільної та колекційної).

Аудіо- та відео-ролики повинні бути записані на CD-R дисках, буклети (плакати) подаються в електронному та друкованому вигляді із зазначенням прізвища (прізвищ) розробника (розробників) й академічної групи, курсу.

Вимоги до оформлення конкурсних робіт:

 • Мова викладу матеріалу на зразках реклами – українська;
 • Тривалість відео-ролику та аудіо-ролику не повинна перевищувати 120 сек;
 • Робота повинна мати позитивний, життєстверджуючий характер;
 • Текст реклами повинен бути лаконічним та оригінальним;
 • Наявність в рекламі емоційного забарвлення, носіями якого є колір, шрифт, світло, малюнок, графічні елементи і т. п.;
 • Актуальність (пропаганда своєї спеціальності, майбутньої професії).

Оцінка конкурсних робіт і визначення переможців проводиться Комісією кафедри з визначення переможців. Комісія оцінює конкурсні роботи за наступними критеріями:

 • Відповідність темі;
 • Ефективність використання рекламних соціальних методик і технологій;
 • Соціальна значущість, позитивність і креативність (новизна ідеї, оригінальність, гнучкість мислення) конкурсної роботи.

Кращі конкурсні роботи розміщуються на сайтах кафедри, університету і навчальних закладах міста і т. п.