ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, АСПІРАНТИ, ДОКТОРАНТИ, МАГІСТРАНТИ, СТУДЕНТИ!

15.10.2017 19:10

15-16 травня 2018 року Рівненський державний гуманітарний університет запрошує Вас до участі у І Міжнародних педагогічних читаннях  пам’яті професора Т. І. Поніманської «Актуальні проблеми дошкільної освіти» (форма проведення – очна).

Планується робота за такими напрямами:

1.    Гуманізація освітнього простору дошкільного навчального закладу.

2.    Сучасні інноваційні технології дошкільної освіті.

3.    Інклюзивна дошкільна освіта: реалії та перспективи.

4.    Підготовка фахівців для дошкільної та спеціальної освіти.

За матеріалами конференції будуть видані:  збірник наукових праць «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» та збірник тез конференції.

        

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, білоруська, угорська, польська, румунська

 

Форми участі в конференції:

а) особиста участь у конференції і виступ з доповіддю;

б) заочна участь (публікація матеріалів).

 

МАТЕРІАЛИ В ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 15 листопада 2017 року!!!

МАТЕРІАЛИ В ЗБІРНИК СТАТЕЙ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 30 грудня 2018 року

Інфолист_2017_Пед_читання.doc (64000)