Вітаємо з успішним захистом кандидатської дисертації викладача кафедри Падалку О.І. (науковий керівник проф. Поніманська Т.І.)

30.03.2015 08:00

Падалка Ольга Іванівна захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 - професійна освіта.