Поніманська Тамара Іллівна -  кандидат педагогічних наук, професор

У 1975 р. з відзнакою закінчила Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)», працювала викладачем Дубенського педучилища. З 1975 року працює викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної). У 1979-1982 роках навчалась в аспірантурі Науково-дослідного інституту дошкільного виховання Академії педагогічних наук СРСР, у 1983 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Засвоєння моральних норм старшими дошкільниками у спільній діяльності» (науковий керівник С. Я. Козлова). У 1986 році присвоєно вчене звання доцента. З 1987 року – завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної). У 2002 році присвоєно вчене звання професора. З грудня 2006 року працювала проректором з наукової роботи РДГУ, завідувачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної) Рівненського державного гуманітарного університету.

Автор понад 300 наукових і науково-методичних робіт. Серед них: «Моральне виховання дошкільників» (Київ: Вища школа, 1993), «Основи дошкільної педагогіки» (Київ: Абрис, 1998), «Дошкільна педагогіка» (Київ: Академвидав, 2004, 2006, 2013, 2015)», «Дошкільна педагогіка. Практикум» (Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004), «М. Монтессорі: теорія і технологія» (Київ: Видавничий Дім «Слово», 2006), «Теоретико-методичні засади гуманістичного виховання дітей дошкільного віку» (Рівне: РДГУ, 2006), «Підготовка фахівців у галузі дошкільної освіти за вимогами кредитно-модульної системи» (Київ: «Міленіум», 2007 рік), «Виховання людяності» (Рівне: «Волинські обереги», 2008) «Педагогічна практика за вимогами кредитно-модульної системи» (Київ: Видавничий Дім «Слово», 2009), «Входимо у Світ: система інтегрованих занять з дітьми четвертого року життя» (Тернопіль: «Мандрівець», 2010), «Відкриваємо Світ у Світ: система інтегрованих занять з дітьми п’ятого року життя» (Тернопіль: «Мандрівець», 2011), «Перетворюємо Світ: система інтегрованих занять з дітьми шостого-сьомого року життя» (Тернопіль: «Мандрівец», 2012), «Гуманістичне виховання дітей дошкільного віку в контексті інноваційної педагогічної діяльності» (Рівне: «Волинські обереги», 2012 рік),  «Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дитину третього року життя» (Київ: Видавничий Дім «Слово», 2013), «Соціальний розвиток дитини (старший дошкільний вік)» (Київ: «Генеза», 2014) та ін.  

Під керівництвом професора Т.І. Поніманської захищено 13 кандидатських дисертацій. Член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій в Інституті проблем виховання Академії педагогічних наук України (Київ, 2001-2008 рр.), Рівненському державному гуманітарному університеті (Рівне, 2009-2011 рр.), Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського (Вінниця, 2010-2012 рр.).

Член авторського колективу Базового компонента дошкільної освіти в Україні (1998), Нової редакції Базового компонента (2012), програми виховання дітей дошкільного віку «Малятко» (1990), Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (2008).

Переможець Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій (2009, 2011, 2013 рр.). Організатор міжнародних науково-практичних конференцій (1992, 1997, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 рр.). Організатор і науковий керівник науково-педагогічного виробничого комплексу «Прогрес» у складі РДГУ та закладів дошкільної освіти м. Рівне.

Член експертної групи науково-методичної комісії з дошкільної педагогіки Міністерства освіти і науки України, експерт ДАК України. Член редакційної колегії всеукраїнського журналу «Дошкільне виховання». У 2001 році обрана членом-кореспондентом Міжнародної Академії педагогічних і соціальних наук, у 2012 р. – Міжнародної Академії Педагогічної Освіти.

Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти України (1989 р., 2001 р., 2008 р.), АПН України (2007 р., 2009 р.), Знаком «Відмінник народної освіти» (1990 р.), Знаком «Софія Русова» (2007 р.). Переможець конкурсу «Науковець РДГУ» у номінаціях «Науковий керівник РДГУ-2009»,  «Менеджер науки-2010»  та міського конкурсу «Жінка року» у номінації «Жінки – працівники освіти та науки» (2009 р.).

У 2015 році присвоєне звання «Заслужений працівник освіти України», у 2016 році нагороджена Грамотою Верховної ради України.

У 2016 році кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) присвоєно ім’я проф. Поніманської Т.І.