Студентська наукова робота

     На кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т. І. надається значна увага керівництву студентською науковою роботою

Працюють:

 • Студентський науковий гурток «Інноваційна діяльність майбутнього вихователя» (науковий керівник – к.пед.н., доц. Дичківська І.М.).

Мета: створення необхідних умов і передумов, які сприяють підготовці майбутнього вихователя до інноваційної діяльності; розкриття можливостей продуктивного впливу інноваційної діяльності на професійний розвиток майбутнього вихователя.

Завдання:

 • поглиблення знань про інноватику, інноваційні процеси в освіті (вітчизняний і зарубіжний досвід);

 • обґрунтування необхідності формування студентами реалістичної «Я- концепції», тобто адекватного уявлення про себе як про суб’єкт творчої (інноваційної) діяльності;

 • розкриття основних факторів, причин, бар’єрів здійснення інноваційної діяльності педагога;

 • формування у студентів психологічної готовності до сприйняття нового, розвиток сприйнятливості до педагогічних інновацій.

 • Студентський науковий гурток «Активізація  мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку» (науковий керівник – к.пед.н., доц. Н. В. Маліновська).

 

Мета: поглибити знання студентів про шляхи активізації мовленнєвої діяльності.

Завдання:

 • аналізувати актуальні проблеми мовленнєвої освіти дошкільників, їх теоретичну та практичну значущість;

 • озброїти студентів сучасними формами роботи з навчання дітей рідної мови й елементів грамоти;

 • вивчати сучасні наукові дослідження і передовий педагогічний досвід з проблеми мовленнєвої освіти дошкільників.

 • Студентський науковий гурток з дитячої психології «Особливості прояву  толерантності у дітей дошкільного віку в умовах інклюзивної групи» (науковий керівник – к.пед.н., доц. О. І. Косарєва).

 

Мета: поглиблення, розширення і вдосконалення знань з дитячої психології; залучення до науково-дослідницької діяльності.

Завдання:

 • підвищення інтересу до історії дитячої психології, її ролі і значення в практичній діяльності вихователя дошкільного навчального закладу;

 • поглиблене вивчення психологічної термінології;

 • розвиток пізнавального інтересу студентів, розширення їх кругозору;

 • прищеплення любові й інтересу до майбутньої професії;

 • розвиток творчого мислення, спостережливості у студентів;

 • формування навичок дослідницької діяльності;

 • сприяти розвитку самопізнання та самовираження студентів.

 • Студентський науковий гурток з образотворчого мистецтва (науковий керівник – к.пед.н., доц. Л. А. Янцур).

 

Мета: ознайомлення студентів з актуальними проблемами художньо-естетичного виховання та образотворчої діяльності; озброєння студентів технічними вміннями і навичками в області живопису, графіки, декоративно-прикладної діяльності;

Завдання:

 • розширювати знання і вміння студентів в області образотворчої діяльності;

 • вправляння гуртківців в техніці натюрморту, портретного і пейзажного живопису і графіки, декоративного розпису;

 • залучати студентів до наукової і методичної роботи в області естетичного виховання, методики образотворчої діяльності і художньої праці.

 • Студентська проблемна група з екологічної освіти (науковий керівник – к.пед.н., доц. Н. М. Горопаха).

 

Мета: формування екологічної культури майбутніх вихователів дошкільних закладів.

Завдання:

 • підвищення пізнавального інтересу студентів до проблем екологічної освіти;

 • формування у студентів соціально-екологічних ідеалів у руслі концепції сталого розвитку;

 • самостійна дослідницька робота студентів з проблем екологічної освіти дітей дошкільного віку у співпраці з досвідченими вихователями базового дошкільного закладу;

 • практична апробація цікавих ідей щодо екологічної освіти, виготовлення наочних та методичних посібників, проведення методичних семінарів, ділових ігор тощо;

 • проведення студентами-випускниками досліджень з актуальних проблем дошкільної освіти у формі бакалаврських та магістерських робіт.

 Студенти спеціальності «Дошкільне виховання» – незмінні учасники Всеукраїнських, міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, олімпіад, де вони неодноразово виборювали перемогу.

     Переможці ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з дошкільної педагогіки: у 2001 році студентка Наталія Вітрук (науковий керівник – доц. Н. М. Горопаха) посіла 3 місце у Всеукраїнській олімпіаді з дошкільної педагогіки, у 2003 р. студентка Тетяна Якобчук зайняла друге місце по Україні і у 2004 р. знову підтвердила це місце (науковий керівник – проф. Т. І. Поніманська). У 2006 році студентка Ольга Падалка виборола 3 місце у Всеукраїнському турі (науковий керівник – проф. Т. І. Поніманська), у 2007 – студентка Олена Удод посіла 2 місце в Україні (науковий керівник – доц. І. М. Дичківська). 2008 рік відзначився перемогою студентки Тетяни Попчук (2 місце, науковий керівник – проф. Т. І. Поніманська). У 2009 р. магістрантка Людмила Печонкіна виборола 3 місце у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільне виховання» (науковий керівник – проф. Т. І. Поніманська). 2011 рік – 3 місце посіла магістрантка Наталія Чирська (науковий керівник – проф. Т.І. Поніманська). У 2012 р. магістрантка Тетяна Немира зайняла 1 місце зі спеціальності «Дошкільне виховання» (науковий керівник – проф. Т.І. Поніманська). У 2015 р. магістрантка Ірина Трихимчук посіла 3 місце зі спеціальності "Дошкільна освіта" (науковий керівник – проф. Т.І. Поніманська). У 2016 році студентка Марина Стельмах виборола 3 місце (науковий керівник – проф. І. М. Дичківська).

      Переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: студенти Наталія Корецька (науковий керівник – доц. Н. М. Горопаха) і Олена Миронюк (науковий керівник – проф. Т. І. Поніманська) у 2010 році нагороджені дипломами ІІ та ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі педагогічні науки. У 2012 році дипломом ІІ ступеня нагороджена студентка Ірина Соннік (науковий керівник – доц. О. І. Косарєва). У 2014 році переможницею конкурсу (диплом І ступеня) стала студентка Олександра Дорогій (науковий керівник – проф. Т. І. Поніманська). 2015 рік ознаменувася перемогою (диплом ІІІ ступеня)  студентки Ірини Кректун (науковий керівник – доц. Н. М. Горопаха). У 2016 році 3 місце посіли студентка Олеся Білан  (науковий керівник – проф. Т. І. Поніманська). У 2017 році переможне 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спецальності "Дошкільна освіта" отримала Тетяна Марчук (Воробей) (науковий керівник - доц. О. І. Падалка). Отримала перемогу (2 місце) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Актуальні проблеми інклюзивної освіти" студентка Оксана Стрілець (науковий керівник - доц. Павлюк Т.О.). Переможницею у 2018 році за напрямом "Актуальні проблеми інклюзивної освіти"  стала студентка Анастасія Мельничук (науковий керівник - доц. Косарєва Г. М.).

 

   Традицією кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) є проведення наукових зустрічей викладачів зі студентами, а також вшанування переможців Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад.


     Кафедра успішно поєднує навчальну, наукову і виховну роботу зі студентами. Студенти брали участь у роботі Міжнародної програми запобігання вроджених вад дітей (керівник програми – професор В. Вертелецький, Південна Алабама, США). За означеною програмою студенти працювали у Рівненському Будинку дитини з сиротами раннього віку та дітьми з проблемами розвитку у Рівненському міському реабілітаційному центрі «Пагінець», створеному за сприяння та діючого під науковим керівництвом кафедри. Зараз студенти працюють з дітьми і батьками  у громадській організації «Спілка інвалідів з дитинства «Передзвін». Науково-дослідницька робота студентів у формі волонтерства відзначена листами-подяками Міжнародного альянсу запобігання вродженим вадам дітей, громадської організації  та публікаціями у пресі.