НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Спеціальність «Дошкільна освіта»

1курс

Вступ до спеціальності

Культура мовлення і виразне читання

Навчальна практика

Основи наукових досліджень

Основи образотворчого мистецтва

Педагогіка дошкільна

Педагогіка загальна

2 курс

Дошк.лінгводидактика

Дошкільна лінгводидактика

Мовл.і сенс.с-ми та їх поруш.

Невропаталогія з основами психопатології

Основи образотворчого мистецтва

Основи природознавства з методикою

Педагогіка дошкільна

Педагогіка раннього дитинства

Психологія дитяча

3 курс

Декоративне мистецтво з методикою

Дошкільна лінгводидактика

Етнопедагогіка з методикою  народознавства

Інклюзивна освіта

Інноваційні педагогічні технології

Логопедія з методикою

Логоритміка

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності

Методика навчання другої  мови

Наступність дошкільного навчального закладу і школи

Педагогіка дошкільна

Психологія дитяча

Психолого-педагогічна діагностика

Технологія планування та організація навчального процесу

Теорія та методика фізичного виховання

Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

Художня праця та основи дизайну

4 курс

Ігри в логопедичній роботі

Інклюзивна освіта

Інновац.пед.технології

Історія дошкільної педагогіки

Логопедія з методикою

Методика ознайомлення з соціальним довкіллям

Організаційна і методична робота в ДНЗ

Основи педагогічної майстерності

Педагогічна творчість

Психологія дитячої творчості

Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення

Теорія та методикака співпраці з родинами

Фізична реабілітація та логопедична гімнастика

Філософські основи виховання

 

Магістратура 

Методи  статистичних досліджень у дошкільній педагогіці

Організація і методика педагогічного дослідження

Педагогічна етика

Практикум з логопедії

Філософія освіти

 

Спеціальність «Спеціальна освіта. Логопедія»

1курс

Вступ до спеціальності “Корекційна освіта”

Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія

Клініка інтелектуальних порушень

Мовленнєві та сенсорні ситеми та їх порушення

Невропаталогія з основами психопаталогії

Педагогіка

Риторика та культура мовлення корекційного педагога

2 курс

Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія

Історія педагогіки

Корекційна андрагоніка

Логопедія

Неврологічні основи логопедії

Образотворче мистецтво та трудове виховання з методикою

Психолінгвістика

Спецпедагогіка з історією

Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення

3 курс

Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти

Дитяча практична психологія

Ігри в логопедичній роботі

Історія педагогіки

Логопедія

Логоритміка з методикою викл.

Організація психологічної служби в спецустановах

Основи інклюзивної педагогіки

Основи психокорекції та психоконсультації

Основи психотренінгу осіб з тяжкими порушеннями мовлення

Педагогічна творчість

Соціальна логопсихологія

Спеціальна методика початкового навчання мови

Спецметодика дошкільного виховання

Спецметодика математики з основами математики

Спецметодика розвитку мовлення

Спецпедагогіка з історією

Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення

4курс

Логопедія

Методика ранньої діагностики та корекції дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Основи психокорекції та психоконсультації осіб з тяжкими порушеннями мовлення

Основи патопсихології та психотерапія

Психолого-педагогічна діагностика і відбір дітей у спецзаклади

Комунікативний мовленнєвий розвиток дітей-логопатів

Спецметодика вивчення предмету "Я і Україна"

Спецметодика початкового навчання мови

Спецметодика розвитку мовлення

Спецметодика фізичного виховання

Спецметодика математики з основами математики

Спецметодика формування елементарних математичних уявлень

Трудове навчання з методикою