Тематика курсових і кваліфікаційних робіт

ТЕМАТИКА магістерських   робіт 

 1. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства
 2. Виховання навичок спілкування у дітей молодшого дошкільного віку з однолітками в ігровій діяльності
 3. Наступність дошкільного закладу та школи у формуванні соціальної компетенції дітей засобами сімейних традицій
 4. Наступність ДНЗ та школи у формуванні громадянської компетенції дітей
 5. Виховання у дітей гуманного ставлення до близьких дорослих
 6. Партнерство дошкільного закладу і сім’ї у патріотичному вихованні
 7. Формування розумових здібностей дошкільників засобами дидактичної гри
 8. Підвищення професійної компетентності вихователів щодо формування уявлень дошкільників про родинні стосунки
 9. Розвиток зв’язного мовлення у дітей аутистів засобами арт-терапії
 10. Творча гра як засіб соціалізації дітей старшого дошкільного віку
 11. Педагогічні умови розвитку навичок переказу у старших дошкільників
 12. Формування театрально-мовленнєвої компетенції у старших дошкільників
 13. Формування у старших дошкільників художньо-освітніх знань на заняттях образотворчою діяльністю
 14. Естетичне виховання дошкільників засобами театру
 15. Формування розмовного мовлення у дітей старшого дошкільного віку
 16. Мовленнєво-ігрова діяльність як засіб розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку
 17. Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі
 18. Формування культури спілкування дітей старшого дошкільного віку
 19. Особливості навчання дошкільників елементів математики за системою М.Монтессорі
 20. Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї у формуванні логіко-математичної компетенції дошкільників
 21. Формування ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку
 22. Підготовка майбутніх вихователів до використання авторської казки у роботі з дошкільниками

 

ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСЬКИХ робіт 

 1. Виховання у дітей поваги до працівників дошкільного навчального закладу
 2. Художня література як засіб формування у дошкільників ціннісного ставлення до світу
 3. Сюжетно-рольова гра як засіб формування моральних норм поведінки дошкільників
 4. Формування толерантних відносин між дошкільниками засобами соціально-психологічного тренінгу
 5. Вплив стилю сімейного виховання та світосприйняття дітей старшого дошкільного віку
 6. Розвиток навичок безпеки життєдіяльності у старших дошкільників
 7. Формування культури здоров’я дітей старшого дошкільного віку
 8. Інноваційні підходи до організації образотворчої діяльності старших дошкільників
 9. Збагачення словника дітей середнього дошкільного віку експресивною лексикою засобами української народної казки
 10. Традиції родинно-побутової культури як засіб морального виховання дітей старшого дошкільного віку
 11. Розвиток логічного мислення у дітей з дизартрією
 12. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях
 13. Розвиток комунікативних здібностей дітей з дизартрією засобами соціально-психологічного тренінгу

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

2 курс

 1. Мирончук О.О. Психологічні особливості сприймання простору дошкільниками (вік за вибором студента).
 2. Пахнюк Я.С. Психологічні особливості довільної уваги дітей старшого дошкільного віку.
 3. Сакаль Х.М. Психологічні особливості розвитку сенсомоторного інтелекту дітей раннього віку.
 4. Старовойт А.В. Психологічні умови розвитку відтворювальної уяви дошкільників (вік за вибором студента) під час ознайомлення з дитячою літературою.
 5. Фомчук Н.Ю. Психологічні умови розвитку активної уяви дошкільників (вік за вибором студента) під час ігрової діяльності.
 6. Шмирко В.Р. Психологічні особливості переживання дошкільниками (вік за вибором студента) фрустраційних емоцій.
 7. Ясковець М.Ю. Психологічні особливості переживання дошкільниками (вік за вибором студента) комунікативних емоцій.
 8. Бричка Л.В. Психологічні особливості переживання дошкільниками (вік за вибором студента) інтелектуальних емоцій.
 9. Голубнюк Г.Р. Особливості розвитку вольових якостей  дошкільників (вік за вибором студента).
 10. Голубнюк К.Р. Дитячі малюнки як засіб виявлення емоційно-естетичного ставлення дошкільника до дійсності (вік за вибором студента).
 11. Демидюк Н.М. Діагностика психомоторної готовності дитини до школи.
 12. Іванюк Ю.О. Спілкування вихователя з дошкільниками (вік за вибором студента) як засіб формування комунікативного досвіду.
 13. Кирилюк В.О. Особливості оцінювання дошкільниками (вік за вибором студента) інших людей під час спілкування.
 14. Коробенюк К.С. Особливості взаємодії дошкільників (вік за вибором студента) під час ігрової діяльності.
 15. Лисенко К.С. Психологічні особливості дітей з неповних сімей.
 16. Мельник Ю.В. Психологічні особливості дітей з неблагополучних сімей.
 17.  Музичко ВВ.. Вплив негативних емоціогенних ситуацій на психічний розвиток дитини.
 18. Мулевич М.Л. Психологічні особливості засвоєння дітьми іноземної мови.
 19. Остапович А.Ю. Розуміння дитиною емоційних переживань іншої людини.
 20.  Панько А.Ю. Вивчення розвитку співвідношення мотивів поведінки у дитини-дошкільника.
 21. Перепелиця О.В. Спілкування дітей раннього віку з дорослими у процесі ігрової діяльності.
 22. Радчук Ю.Г. Психологічні особливості спілкування вихователя з дітьми на заняттях.
 23. Совальська М.В. Особливості сприйняття та оцінка дошкільником однолітка. 
 24. Сосновчик Н.М. Співвідношення довільного та мимовільного запам’ятовування у дітей дошкільного віку.
 25. Темченко Р.В. Особливості розвитку моральних почуттів у дітей раннього віку.
 26. Федорук О.Є. Особливості спілкування дітей раннього віку.
 27. Філіпчик К.М. Психологічна характеристика функціональної готовності дітей до навчання в школі.
 28. Форсюк О.С. Психологічна характеристика особливостей міжособистісних стосунків в групі дітей.
 29. Яблонська Д.О. Розвиток мовлення молодших дошкільників у процесі діяльності.
 30. Турович М. Розвиток особистості дошкільника в сюжетно-рольових іграх.

 

 

 1. Акимова О.С. Психологічні особливості характеру взаємин дітей дошкільного віку з батьками .
 2. Бурченя Л.М. Причини непопулярності дітей у групі однолітків.
 3. Вишневська М.М. Прояв креативності у дітей дошкільного віку.
 4. Дехтярук О.В. Особливості прояву просоціальної поведінки у дітей.
 5. Захарчук І.В. Психологічний аналіз взаємин сиблінгів у сім’ї.
 6. Іващенко В.В. Розуміння дітьми гендерно-відповідної поведінки.
 7. Ільчук Д.П. Психологічні особливості поведінки дитини в конфліктних ситуаціях.
 8. Ковальчук М.В. Психологічні аспекти емоційного ставлення дошкільників до школи.
 9. Корнійчук І.С. Причини виникнення нечесної поведінки у дітей.
 10.  Кучма Д.С. Діагностика особистості дитини за допомогою проективних  методик.
 11.  Левчик К.А. Діагностика страхів дітей за допомогою казко терапії.
 12.  Лопачук Т.А. Діагностика детермінант негативних емоцій у дітей дошкільного віку.
 13. Макарова В.М. Особливості прояву актуального емоційного стану дитини.
 14. Мамчур Н.Ф. Особливості поведінки дітей із порушеннями емоційного стану.
 15. Мельничук Ю.М. Особливості розвитку самоконтролю дітей старшого дошкільного віку.
 16. Мелянчук І.О. Особливості розуміння дошкільниками причинно-наслідкових зв’язків.

 

 1. Алімова Я.В. Гендерний аналіз особистісної готовності до шкільного навчання дітей з нормальним і порушеним розвитком.
 2. Боболович М.С. Гендерні особливості зорового сприйняття у дітей раннього віку.
 3. Будько К.С. Особливості емоційного розвитку дітей раннього віку.
 4. Буняк М.М. Аналіз страхів у дітей раннього віку.
 5. Гаврилюк О.П. Психологічний аналіз прояву людяності у дошкільників.
 6. Герасимюк Ю.О. Гендерний аналіз рівня тривожності у дошкільників.
 7. Казимірчак І.А. Порівняльний аналіз розвитку самостійності у дітей раннього і дошкільного віку.
 8. Кирилюк І.В. Порівняльний аналіз розвитку відповідальності у дітей раннього і дошкільного віку.
 9. Конончук К.М. Порівняльний аналіз розвитку креативності у дітей раннього і дошкільного віку.
 10. Косік О.О. Особливсоті розвитку розумових дій у дітей дошкільного віку.
 11. Коханович Я.Ю. Особливості розвитку статевої ідентичності у дітей дошкільного віку.
 12. Кравчук М.В. Вікові особливості сприймання у дітей раннього та дошкільного віку.
 13. Кравчук У.А. Гендерний аналіз самооцінки дітей дошкільного віку.
 14. Красовська О.Ю. Гендерні особливості у ваги у дітей дошкільного віку.
 15. Кришмарь Д.Б. Аналіз рівня сформованості наочно-образного мислення дошкільників.
 16. Лотоцька І.Б. Аналіз рівня сформованості швидкості та гнучкості мислення у дошкільників.
 17. Найдюк Ю.С. Гендерні відмінності рівня розвитку мовлення у дітей раннього віку.
 18. Собчук Д.В. Гендерні особливості сприймання у дітей раннього та дошкільного віку.
 19. Сорока Н.В. Особливості розвитку зорової пам’яті у дошкільників.
 20. Теслюк Т.Б. Особливості розвитку довільної регуляції діяльності у дітей дошкільного віку.
 21. Хіміч М.М. Порівняльний аналіз рівня тривожності дошкільників з повних і неповних сімей.
 22. Ходоровська І.В. Порівняльний аналіз зв’язного мовлення у дітей раннього і дошкільного віку.
 23. Хом’як К.О. Гендерні особливості наочно-образного мислення дошкільників.
 24. Бурчак К.І. Особливості розвитку образної пам’яті у дітей раннього віку.
 25. Гілянчук В.В. Аналіз особливостей самосвідомості дошкільників.
 26. Грушовець К.М. Порівняльний аналіз статевої ідентичності хлопчиків і дівчаток дошкільного віку.
 27. Дениско Я.О. Гендерний аналіз розвитку емпатії у дітей дошкільного віку.
 28. Кандяк О.І. Гендерний аналіз розвитку особистісних якостей у дітей дошкільного віку.
 29. Касюдик І.М. Особливості вербального мислення дошкільників.
 30. Котік Л.С Психологічна характеристика мотиваційної готовності дошкільників до навчання в школі.
 31. Люшина А.А. Психологічні особливості адаптації дитини до ДНЗ.
 32. Нездюр Н.В. Гендерний аналіз здатності до абстрагування у дітей дошкільного віку.
 33. Новак І.І. Гендерний аналіз комп’ютерної адикції у дітей дошкільного віку.

 

 1. Пилипчук М.В. Вікові особливості формування моральної поведінки дітей дошкільного віку в процесі спілкування.
 2. Поліщук Г.Р. Психологічний аналіз виникнення агресивної поведінки у дітей дошкільного віку
 3. Присяжнюк Ю.П. Вплив складу сім'ї на формування психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.
 4. Сидорук В.М. Особливості мотивації вибору партнера в ігровій діяльності дітей середнього дошкільного віку.
 5. Скібчик К.В. Вольові дії дітей старшого дошкільного віку та можливості їх оптимізації в умовах навчально-ігрової діяльності.
 6. Стельмах І.А. Особливості поведінки дітей середнього дошкільного віку в стресових ситуаціях.
 7. Стрижеус К.В. Психологічні особливості взаємин дошкільників зі старшими та молодшими дітьми в родині.
 8. Тимощук Ю.В. Вивчення ставлення дитини до себе в період кризи 3 років.
 9. Шворак Л.В. Особливості самооцінки дітей в різних видах діяльності.
 10. Юсенко Н.І. Розуміння дитиною емоційних переживань іншої людини.
 11. Юсюк Я.В. Особливості сенсорного розвитку дошкільника.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

 

3 курс

 

 1. Базелюк І. М. Художня праця як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку.
 2. Балицька Т.О. Творча гра як засіб естетичного виховання дошкільників.
 3. Бичук С.Б.  Інтерактивні форми підвищення педагогічної культури батьків вихованців ДНЗ.
 4. Білоус Г.В. Використання досвіду «Школи під голубим небом» В. Сухомлинського в роботі сучасного дошкільного закладу.
 5. Брода А.В. Екологічний тренінг як метод вивчення з дітьми старшого дошкільного віку взаємозв’язків у природі.
 6. Васюха В.Т. Дитяча література як засіб екологічного виховання дошкільників.
 7. Гаврильчик В.О. Виховання сенсорної культури дошкільників в іграх з народними дидактичними іграшками.
 8. Гаврилюк О.О. Розвиток творчих здібностей дітей у процесі пізнання довкілля.
 9. Галайчук М.В. Проблемні ситуації як метод формування природничо-екологічної компетентності старших дошкільників.
 10. Димарчук Л.В. Проблемне навчання як засіб розумового розвитку старших дошкільників.
 11. Дутчак Т.І. Формування у дітей старшого дошкільного віку вмінь досліджувати природу.
 12. Кардаш Н.О. Спостереження як метод вивчення з дітьми дошкільного віку взаємозв’язків у природі.
 13. Кошлата М.О. Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до праці.
 14. Лук`янчук О.П. Формування у дітей дошкільного віку пізнавального інтересу до світу рослин.
 15. Осипчук О.В. Взаємозв’язок трудового та екологічного виховання старших дошкільників.
 16. Парфенюк І.Ю. Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з правилами поведінки у природі.
 17. Пастушок А.В. Виховання у старших дошкільників інтересу до настільно-друкованих ігор.

 

 1. Подйом О.І. Виховання у дошкільників шанобливого ставлення до батьків.
 2. Прокопчук Л.Ю. Спільна робота дошкільного закладу і сім’ї з естетичного виховання дітей дошкільного віку.
 3. Хрящевська М.А. Формування уявлень про рідне місто у старших дошкільників.
 4. Цибульська М.В. Педагогічні умови ознайомлення дітей дошкільного віку з правилами безпечної поведінки.
 5. Щербан Л.В.  Виховання навичок самообслуговування у дітей молодшого дошкільного віку.

                                                                 

 1. Пінчук Т.О. Диференційований підхід до хлопчиків і дівчаток у процесі виховання в дошкільному закладі.
 2. Савчук О.М. Розумове виховання старших дошкільників у творчих іграх.
 3. Савчук С.Ю. Гра-драматизація як засіб ознайомлення дітей з традиціями українського народу.
 4. Сичик К.О. Особливості впливу батька й матері на формування особистості дитини.
 5. Срібнюк А.В. Народна казка як засіб розумового виховання дітей.
 6. Таран Н.І. Використання ігрових прийомів у навчанні дітей середньої групи.
 7. Хомич А.В. Виховання дружби у дітей середнього дошкільного віку.

 

 1. Висоцька О.В. Метод проектів як засіб формування у дошкільників уявлень про явища суспільного життя.
 2. Гавлітіна А.М.       Використання ігрових технологій у моральному вихованні дітей старшого дошкільного віку.
 3. Дука Я.М. Виховання позитивного ставлення до однолітка у сюжетно-рольовій грі.
 4. Кирилюк Т.В.   Використання ігор-головоломок у розумовому вихованні дітей старшого дошкільного віку.
 5. Колос Г. В. Діагностика моральної вихованості дітей старшого дошкільного віку.
 6. Куцюк Ю.В. Виховання почуття власної гідності у дітей дошкільного віку.
 7. Лисик К.В. Навчання дошкільників правилам етикету засобами сучасної книги.
 8. Лукацька М. В.       Виховання ввічливості як моральної якості дітей старшого дошкільного віку.
 9. Ляшук А. В.      Виховання чуйності у дітей старшого дошкільного віку засобами дитячої книги.
 10. Михалюк О. П. Спільна робота дошкільного закладу і сім’ї у процесі соціалізації дошкільника.
 11. Музичка Р. І.    Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї з формування готовності дитини до шкільного навчання.
 12. Онищук Я.Ю. Формування соціальних навичок ефективної взаємодії у дітей старшого дошкільного віку.
 13. Осипчук М.В.Соціально-моральний розвиток дитини третього року життя.
 14. Павельчук А. С. Формування уявлень про державні символи України у дітей шостого року життя.
 15. Пастух К. О.   Будівельно-конструкційні ігри як засіб підготовки дітей до школи.
 16. Петровець В. Р. Гра як засіб економічного виховання дітей старшого дошкільного віку.
 17. Савастьянова В. М. Формування у дошкільників уявлень про героїчні професії дорослих.
 18. Федорчук Л. С.       Розвиток моральних уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури.
 19. Швець Н. М.    Виховання бережливості  дітей старшого дошкільного віку.
 20. Шикута С. В.Проблемні ситуації в ознайомленні дошкільників із правилами моральної поведінки.

 

 1. Андрощук А.А.Формування у дітей дошкільного віку уявлень про число в процесі навчання.
 2. Бачинська Л.П.      Роль мультфільмів у навчанні дошкільників елементів математики.
 3. Боднарчук Н.М. Формування в дітей старшого дошкільного віку позитивних мотивів навчання на заняттях з формування елементарних математичних уявлень.
 4. Воронюк І.В. Навчання дошкільників порядкової та кількісної лічби у старшій групі.
 5. Гоч І.В.        Використання дидактичних ігор при ознайомленні дошкільників з формою предметів.
 6. Єремейчук Х. В. Ознайомлення старших дошкільників з календарем як системою мір часу.
 7. Заєць Л.І.    Педагогічні умови використання словесних методів навчання дошкільників математики.
 8. Зубчик І.Ф. Педагогічні умови реалізації принципу доступності у навчанні дітей дошкільного віку математики.
 9. Зубчик С.Ю. Особливості розвитку здібностей до просторового моделювання у дітей старшого дошкільного віку.
 10. Кузка А. С. Використання математичного матеріалу у позанавчальній діяльності дошкільників.
 11. Максис І.М.   Формування навичок лічби у дітей старшого дошкільного віку в процесі різних видів ігор.
 12. Миколаюк М.М.     Використання педагогічної спадщини Г.М.Леушиної у навчанні дошкільників математики.
 13. Музичко А.Ю. Формування в дошкільників уявлень про народні міри вимірювання.
 14. Наконечна І.В.Ознайомлення старших дошкільників з умовною міркою.
 15. Овдійчук С. В.        Педагогічні умови розвитку окоміру дітей дошкільного віку в процесі навчання математиці.
 16. Овчарук А. Ю. Педагогічні умови розвитку логіко-математичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичних ігор.
 17. Онищук В. М.         Організація пізнавальної діяльності дошкільників при вивченні математичного матеріалу.
 18. Панасюк К.А. Розвиток творчої активності дошкільників у процесі колективної діяльності на заняттях з формування елементарних математичних уявлень.
 19. Пельц М.В.  Педагогічні умови використання творчих вправ у процесі закріплення навчального матеріалу з математики дітьми дошкільного віку.

 

 1. Абросімова М.М.    Розвиток мовлення дошкільників засобами дидактичної гри.
 2. Бикова А.М.            Методика розвитку зв'язного мовлення старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності.
 3. Блинда О.І. Особливості навчання розповідання в молодшому дошкільному віці на основі використання наочності.
 4. Божук М.Р.            Комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності дошкільників.
 5. Гаврон Л.О. Вплив зв’язного мовлення на формування словесної творчості дітей.
 6. Гайдамака М.М. Формування граматично правильного мовлення дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ.
 7. Гладун М.Б. Шляхи формування звукової культури мовлення дітей у період дошкільного дитинства.
 8. Гречун І. П. Виховання дошкільників на основі цінностей українського народу.
 9. Єленець Я. Е.          Педагогічні умови  підготовки дитини дошкільного віку до навчання грамоти.
 10. Качановська О. В.  Спілкування як умова мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.
 11. Клімова В.М. Художньо-мовленнєвий розвиток дітей середнього дошкільного віку.
 12. Ковтунович І. І.      Розвиток українського мовлення в різних видах діяльності дошкільника.
 13. Коломієць О.М. Стимулювання мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання розповіді за картиною.
 14. Кухновець Л. П.Лінгводидактичні умови стимулювання мовленнєво-творчої діяльності дітей.
 15. Марцева І. М. Виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку.
 16. Мельник Л.Б.           Особливості розвитку мовленнєвої творчості старших дошкільників у ігровій діяльності.
 17. Навчук М.І. Спілкування з дорослими як умова мовленнєвого розвитку дітей раннього віку.
 18. Пасічник Ю.В. Формування діалогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів.
 19. Сивенко Н. Ф.         Особливості формування передумов зв'язного мовлення в молодшому дошкільному віці.

                          

 1. Сюрвасева К.С.      Іграшка як засіб виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку.
 2. Трофімюк М.М. Виховання усвідомленого ставлення до виконання моральних норм у дітей.
 3. Фасолька А.О.        Виховання взаємодопомоги у дітей середнього і старшого дошкільного віку.
 4. Чудінович Я.А.        Виховання у дітей старшого дошкільного віку турботи про членів родини.
 5. Шевчук О. В. Народні казки як засіб морального виховання дошкільників.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ЛОГОПЕДІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ 

4 курс

 

 

 1. Тихончик Я.В. Особливості мовлення дітей із ринолалією.
 2. Ходаківська О.І. Особливості мовлення дітей із дизартрією.
 3. Чорнобай І.А. Особливості мовлення дітей із сенсорною алалією.
 4. Абрамович О.В. Особливості мовлення дітей із моторною алалією.
 5. Антонів Л.Л. Особливості мовлення дітей із афазією.
 6. Биднарчук А.Я. Особливості мовлення дітей із порушенням голосу.
 7. Ващук І.В. Особливості проявів дисграфії у молодших школярів.
 8. Вірна І.А. Особливості побудови самостійних висловлювань дошкільниками із моторною алалією.

Дейнека Н.В. Особливості побудови мімічної гімнастики для дітей з дизартрією.

 

 1. Зудіна А.Е. Мовленнєві порушення при дитячих церебральних паралічах.
 2. Кирилюк А.С. Формування правильної звуковимови у дітей із дизартрією.
 3. Коваль Ю.Л. Особливості мовлення дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення.
 4. Коркунець Л.В. Особливості мовлення дітей із загальним недорозвиненням мовлення.
 5.  Король А.М. Формування вимови та розвиток мовлення у дітей з ЗНМ.
 6. Кривчук Н.В. Корекційно-логопедична  робота з подолання поліморфної дислалії.
 7. Кушнір Л.Ю. Напрямки логопедичної роботи з формування мовлення у дітей з фонетико-фонематичною недорозвиненням мовлення.
 8. Осіюк А.С. Особливості комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня.
 9. Панасюк П.О. Особливості формування навичок письма у дітей з дизартрією та їх корекція.
 10. Пастушок В.Р. Особливості сучасних класифікацій   мовленнєвих порушень.
 11. Почтарук О.О. Особливості ігрової діяльності дошкільників із заїканням.
 12. Почтарук Ю.О. Особливості ігрової діяльності дошкільників із дизартрією.
 13. Самчук І.В. Особливості проявів дислексії у молодших школярів.
 14. Степура О.О. Особливості засвоєння початкового лексикону дошкільниками з алалією.
 15. Тіт В.О. Сучасні комплексні підходи у реабілітації дітей-логопатів із заїканням.
 16. Яковець Ю.Е. Зміст та напрямки логопедичної роботи з формування та розвитку словника дітей.

 

 1. Климчук Я.В. Розвиток фонематичних процесів у старших дошкільників з ФФНМ.
 2. Кобулей М.М. Корекційна робота з подолання заїкання  у дітей старшого дошкільного віку.
 3. Компан Б.В. Розвиток творчого зв’язного мовлення у дітей з ЗПР.
 4. Кондратова В.Ю. Корекція просодики у старших дошкільників зі стертою формою дизартрії.
 5. Лапська Д.В. Логопедична технологія подолання ФФНМ у дітей дошкільного віку.
 6. Марчук О.В. Розвиток ручної моторики та моторики артикуляційного апарату у дітей з дислалією.
 7. Миронець І.В. Комплексний медико-психолого-педагогічний підхід до подолання ринолалії.
 8. Михайлицька А.С. Організація та зміст логопедичної роботи з подолання дизартрії.
 9. Пляцук С.М. Корекція та розвиток дихальної і голосоутворюючої функції у дітей з ДЦП.

 

 1. Аврамишин Г.Л. Формування позитивної мотивації до логопедичних занять у дітей-логопатів.
 2. Божко Ю.С. Використання інформаційно-комунікативних технологій у логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку.
 3. Василишин С.С. Розвиток дрібної моторики рук у дітей з мовленнєвими порушеннями засобами конструктивних ігор .
 4. Жовнір А.О. Використання прийомів здоров’язберігаючих технологій в корекційній роботі вчителя-логопеда.
 5. Горбулько О.С. Особливості професійної діяльності логопеда в роботі з сім’ями, виховують дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 6. Губеня А.О. Особливості роботи вихователя в групі для дітей із ЗНМ.
 7. Демчук В.О. Шляхи удосконалення корекційно-логопедичної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку.
 8. Квич М.І. Логопедична робота з дітьми дошкільного віку засобами фольклору.
 9. Пархомей Х.А. Роль художньої літератури в логопедичній роботі з дітьми.
 10. Боровець М.Б. Використання образотворчої діяльності для розвитку дрібної моторики у старших дошкільників з дизартрією.
 11. Мулик Д.В. Використання казки в логопедичній роботі з дітьми раннього віку.
 12. Мусійчук Т.А. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку з вадами мовлення.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

5 курс

 

1. Багній Н. Особливості розвитку моральної свідомості старших дошкільників засобами народної педагогіки.

2. Богуш О. Особливості соціалізації дітей в різновіковій групі дошкільного закладу.

3. Бондаренко М. Формування у старших дошкільників комунікативних навичок та вмінь у навчально-виховному процесі дошкільного закладу.

4. Бриж С. Взаємодія дошкільного закладу та сім'ї у формуванні соціального досвіду дітей дошкільного віку.

5. Брячак Т. Гендерне виховання дітей дошкільного віку у практиці дошкільної освіти.

6. Гаврилюк А. Етнопедагогічні особливості створення розвивального середовища в дошкільному закладі.

7. Гежа М. Особистісно орієнтована модель виховання дітей дошкільного віку.

8. Гончарук І. Народознавче спрямування діяльності дошкільного закладу як фактор соціалізації дитячої особистості.

9. Горбатюк М. Впровадження інноваційних технологій навчання та виховання у практику роботи дошкільних закладів.

10. Жарська Н. Організація навчально-виховного процесу за програмою розвитку дітей дошкільного віку "Українське дошкілля".

11. Іванчук Т. Використання сучасних здоров'язміцнюючих та здоров'язберігаючих технологій у дошкільній освіті.

12. Конюша М. Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі.

13. Крищук А. Формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям.

14. Кулінець Н. Формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з соціальним довкіллям.

15. Марчук В. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами краєзнавства.

16. Мосійчук Ю. Формування у дошкільників моральних якостей на засадах літературної спадщини В.О. Сухомлинського.

17. Попадич С. Виховання соціальних цінностей у дітей старшого дошкільного віку в дошкільному закладі.

18. Рощук І. Роль дошкільного закладу у вихованні толерантності дітей.

19. Синюк С. Вплив дошкільного закладу на процес сімейного виховання дітей дошкільного віку.

20. Снарська Н. Вплив дитячих засобів масової інформації на формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку.

21. Шевчук А. Виховання самостійності як умова ефективного становлення особистості дошкільника.

22. Шевчук К. Поліетнічне виховання дітей в дошкільному закладі.

23. Ясковець О. Організація діяльності вихователів щодо виховання моральних якостей дітей старшого дошкільного віку засобами гри.

24. Антонюк І. Формування у дітей старшого дошкільного віку елементарних економічних знань.

25. Киричук О. Роль предметно-розвивального середовища в становленні особистості старшого дошкільника.

 

26. Кульчин Т. Використання художньої літератури як джерела мовленнєвого розвитку дитини раннього та дошкільного віку.

27. Лопачук А. Формування мовленнєвого етикету дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури.

28. Костюк О. Індивідуальний підхід у формуванні особистості дошкільника.

29. Мартинюк Т. Виховання гуманного ставлення до навколишнього середовища.

30. Марущак М. Організація діяльності ДНЗ щодо проектування виховної системи закладу на засадах ідей С.Русової.

31. Отрода А. Особливості виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного закладу і сім’ї.

32. Панько Н. Проблеми обдарованої особистості в практиці сучасної дошкільної освіти.

33. Плюхіна Н. Теоретичні основи гуманістичного виховання дітей дошкільного віку.

34. Полівода І. Формування соціально-моральної поведінки дітей дошкільного віку як складової життєвої компетентності.

35. Поліщук Л. Роль творчої гри в організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

36. Рубель І. Виховання почуття любові до України, її символів, рідної мови, оберегів.

37. Трохимчук А. Педагогічні умови гуманізації взаємин вихователя і дітей дошкільного віку.

38. Конотопчик Н. Проблема соціалізації у педагогічній спадщині М. Монтессорі.

39. Лазутчик А. Використання казок В.О.Сухомлинського у соціальному вихованні дітей дошкільного віку.

40. Ломако Ю. Гуманізація процесу виховання дошкільника засобами народної педагогіки.

41. Михалевич Н. Реалізація індивідуально-диференційованого підходу в навчанні дошкільників.

42. Огородник В. Формування гуманістичної спрямованості спілкування дітей старшого дошкільного віку.

43. Пахнюк О. Художня література як засіб виховання патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку.

44. Познік Ю. Наступність і перспективність у модернізації сучасної дошкільної освіти.

45. Свиридюк Т. Статеве виховання дітей у дошкільному навчальному закладі.

46. Сиротюк К. Комп'ютерні ігри та їх вплив на виховання сучасного дошкільника.

47. Сташук В. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованості дітей дошкільного віку.

48.Чабан Н. Формування базових якостей у дітей старшого дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі.

49. Чередько М. Формування громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку.

50.Чубай К. Сучасні форми і методи педагогічного просвітництва батьків.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГРУПИ КО-41 

Спецметодика вивчення предмета «Я і Україна»

 

 1. Бабак С. Формування у молодших школярів з вадами мовлення вмінь досліджувати природу.
 2. Гуц Х. Проблемні ситуації як метод формування природознавчої компетентності молодших школярів з ТПМ.
 3. Жук Л. Використання досвіду «Школи під голубим небом» В. Сухомлинського у викладанні в спеціальній початковій школі для дітей з ТПМ навчального предмету «Я у світі».

Спецметодика фізичного виховання

 

 1. Зозуля О. Формування рухової функції у дітей дошкільного віку з ДЦП.
 2. Кіріна О. Використання рухливих ігор у корекції психофізичного стану молодших школярів з вадами зору.
 3. Красовська Г. Рухлива гра як засіб фізичного виховання молодших школярів з розумовою відсталістю.
 4. Криловець Н. Заняття з фізичної культури у фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками, які мають порушення слуху.

Спецметодика формування елементарних математичних уявлень

та спецметодика математики

 

 1. Круглова І. Формування кількісних уявлень у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 2. Левицький Б. Розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку в процесі проведення дидактичних вправ з  цікавим математичним матеріалом.
 3. Стрілець О. Розвиток логічного мислення у дітей з дизартрією.
 4. Мельник С. Педагогічні умови формування уявлень учнів з тяжкими порушеннями мовлення про складену задачу та процес її розв’язання.
 5. Олійник Б. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 1 класу з тяжкими порушеннями мовлення на уроках математики.
 6. Охримчук Г. Особливості пропедевтичного навчання математики учнів у інклюзивних класах.

Спецметодика початкового навчання мови

 

 1. Пацюкевич О. Словникова робота як складова мовленнєвого розвитку дитини з тяжкими порушеннями мовлення у початковій школі.
 2. Пилипенко О. Оволодіння морфологічною стороною мовлення дітьми з тяжкими порушеннями мовлення.
 3. Скибан С. Формування монологічного мовлення у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення (на основі переказу).
 4. Фесякова А. Формування діалогічного мовлення як умова успішної соціалізації дитини з ТПМ.

 

 1. Хомич М.В. Розвиток комунікативних здібностей дітей з дизартрією засобами соціально-психологічного тренінгу.

Спецметодика розвитку мовлення

 

 1. Хомич .В. Розвиток здатності до словотворення у дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення
 2. Чернолуцька О. Розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення в умовах спеціального дошкільного закладу.
 3. Шепелюк А. Шляхи формування граматичної сторони мовлення у дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення.
 4. Шум О. Формування монологічного мовлення у дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (на основі опису).