Держбюджетна тематика

Професорсько-викладацьким складом кафедри виконувались прикладні науково-дослідні роботи за рахунок видатків державного бюджету:

  •  Педагогічне проектування засобів гуманізації виховання дітей дошкільного віку в сучасному інноваційному просторі” (2006 – 2008 рр.).
  • “Педагогічні технології соціального розвитку дітей в умовах інноваційних дошкільних закладів” (2009 – 2010 рр.).
  • “Розробка технологій професійної підготовки педагога до роботи у інноваційних дошкільних навчальних закладах” (2011 – 2012 рр.).
  • “Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу діяльності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах інклюзивної освіти” (2013-2014 рр.).
  •  “Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі” (2015-2016 рр.).