Основні напрямки наукових досліджень

Професорсько-викладацьким складом кафедри виконувались прикладні науково-дослідні роботи за рахунок видатків державного бюджету (під керівництвом проф. Т. І. Поніманської):

“Педагогічне проектування засобів гуманізації виховання дітей дошкільного віку в сучасному інноваційному просторі” (2006 – 2008 рр.).

“Педагогічні технології соціального розвитку дітей в умовах інноваційних дошкільних закладів” (2009 – 2010 рр.).

“Розробка технологій професійної підготовки педагога до роботи у інноваційних дошкільних навчальних закладах” (2011 – 2012 рр.).

“Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу діяльності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах інклюзивної освіти” (2013-2014 рр.).

“Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі” (2015-2016 рр.).   

Із 2017 року кафедра виконує планову кафедральну науково-дослідну тему “Гуманізація освітнього процесу дошкільних навчальних закладів в контексті інноваційної діяльності” (науковий керівник – доц. І.М.Дичківська).

У межах означеної теми кожен член кафедри проводить дослідження окремої наукової проблеми.

Доц. І.М. Дичківська «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до інноваційної педагогічної діяльності».

 Доц. Н.М. Горопаха «Дидактичні основи реалізації принципів розвивального навчання дошкільників».

Доц. Л.А. Янцур «Виховання естетичного ставлення до довкілля в процесі ознайомлення дошкільників з творами образотворчого мистецтва».

Доц. О.А. Козлюк «Підготовка студентів до формування гуманістичної спрямованості спілкування дітей дошкільного віку».

Доц. О.І. Косарєва «Особливості ставлення дітей з особливими потребами до своїх батьків».

Доц. Н.В. Маліновська   «Формування мовленнєвої особистості дітей в умовах інтегрованої групи».

Доц. Т.О. Павлюк «Формування в майбутніх вихователів математичної компетенції в умовах інформаційного суспільства».

Доц. Н.М. Руденко «Наукова творчість у системі МАН України (на прикладі напряму «Психологія»)».

Доц. Г.М. Косарева «Формування толерантності до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів».

Ст. викладач Н.В. Федорова «Гуманістична взаємодія педагогів та студентів як чинник підготовки до майбутньої педагогічної професії».

Ст. викладач Г.В. Марчук «Формування соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу».

Викладач О.І. Юрчук  «Підготовка майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в дошкільних навчальних закладах».