Науковий та методичний семінари

    На кафедрі діє науковий семінар з актуальних проблем дошкільної та корекційної педагогіки та психології (керівник – проф. І.М. Дичківська).

   Тема наукового семінару: «Педагогічна інтеграція дітей  з різними освітніми можливостями на основі ідей М.Монтессорі».

   На семінарі обговорено наукові доповіді ст.викл. Г.М.Косарєвої, доц. Н.М.Горопахи, доц. О.І.Косарєвої та доц. Т.О.Павлюк.

   Крім того, діє методичний семінар «Удосконалення викладання навчальних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта» та «Спеціальна освіта. Логопедія» (керівник – доц. О.А.Козлюк).

   Впродовж  навчального року проведено 5 засідань семінару, на яких виступили майже всі викладачі кафедри. Зокрема, розглядалися питання «Нормативно-правова база та методичні рекомендації з організації навчального процесу у ВНЗ» (доц. О.А.Козлюк); «Вимоги до написання студентських наукових робіт» (доц. Н.М.Горопаха, ст. в. Н.В.Федорова); «Формування конфліктологічної культури студентів» (доц. Н.М.Руденко); «Активізація пізнавальної діяльності студентів під час вивчення психолого-педагогічних дисциплін» (проф. І.М.Дичківська, доц. Л.А.Янцур, доц. Н.М.Маліновська, доц. О.І.Степанова); «Удосконалення роботи методичного кабінету. Створення електронного каталогу та електронної бази навчальних посібників та підручників» (І.В.Мартинюк).