ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ 

 

№ з/п

Тематичний план наукової роботи

Термін виконання

Відповідальні

 1.  

Брати участь в регіональних, всеукраїнських і міжнародних наукових  конференціях.

Протягом року

Викладачі кафедри

 1.  

Брати участь у наукових конференціях та семінарах, які проходять в університеті


Протягом року

Викладачі кафедри
 1.  

Заслуховувати згідно графіку звіти про наукову роботу аспірантів та викладачів без наукового ступеня

Протягом року

Аспіранти, здобувачі наукового ступеня

 1.  

Публікувати наукові статті у збірниках, що входять до наукометричних баз даних

Протягом року

Викладачі кафедри

 1.  

Публікувати наукові статті в фахових друкованих виданнях.

Протягом року

Викладачі кафедри

 1.  

Публікувати наукові статті в нефахових друкованих виданнях.

Протягом року

Викладачі кафедри

 1.  

Публікувати тези доповідей в збірниках матеріалів конференцій.

Протягом року

Викладачі кафедри

 1.  

Підготовка наукових повідомлень  на звітну наукову конференцію

Протягом року

Викладачі кафедри

 1.  

Підготовка наукових повідомлень  студентів на звітну наукову конференцію

Протягом року

Викладачі кафедри

 1.  

Підготовка студентських статей

Протягом року

Викладачі кафедри

 1.  

Підготовка студентів до участі в Всекраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Протягом року

Викладачі кафедри

 1.  

Підготовка студентів до участі в Всекраїнській студентській олімпіаді

Протягом року

Викладачі кафедри

 1.  

Оформлення авторських свідоцтв на твір

Протягом року

Викладачі кафедри

 1.  

Оформлення звітів про наукову та науково-технічну роботу 

Грудень 

Викладачі кафедри

 1.  

Підготовка звіту про виконання кафедральної теми

Грудень 

Дичківська І.М., Горопаха Н.М.,

Павлюк Т.О.

 1.  

Оформлення звітів про наукову роботу за навчальний рік

Травень 

Викладачі кафедри

 1.  

Робота наукових гуртків згідно плану

Протягом року

Викладачі кафедри