Наукові конференції

    

Кафедра неодноразово була центром наукового обговорення проблем дошкільного дитинства, підготувала і провела 8 Міжнародних та 5 Всеукраїнських наукових конференцій. Серед них:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманізація навчання і виховання дітей дошкільного віку» (14-15 вересня 1992 р.)

 Організатори конференції: Рівненський державний педагогічний інститут, Науково-дослідний Інститут педагогіки України, Науково-дослідний Інститут дошкільного виховання Академії педагогічних наук.

Секція 1. Проблема гуманізації в історії педагогіки.

Секція 2. Соціально-гуманітарні основи проблеми гуманізації виховання.

Секція 3. Психологічні основи проблеми гуманізації виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Секція 4. Шляхи перебудови педагогічного процесу дитячого садка.

Секція 5. Формування ціннісних основ ставлення до довкілля у дошкільників.

Секція 6. Національний дитячий садок.

Секція 7. Проблеми художньо-творчого розвитку дітей.

Секція 8. Взаємозв’язок сім’ї, дитячого садка, школи у вирішенні завдань гуманізації виховання.

Секція 9. Підготовка педагогічних кадрів в умовах гуманізації і демократизації.

 

 • Міждержавна науково-практична конференція «Актуальні проблеми дошкільного виховання» (14-15 жовтня 1997 р.)

Організатори конференції: Міністерство освіти України, Академія педагогічних наук України, Рівненський державний педагогічний інститут, Рівненський інститут підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, Управління освіти Рівненської обласної державної адміністрації, Департамент соціального обслуговування населення Рівненського міськвиконкому.

Секція 1. Шляхи реформування системи дошкільного виховання.

Секція 2. Гуманізація змісту і методів дошкільного виховання.

Секція 3. Творче використання ідей видатних педагогів-гуманістів у сучасних дошкільних закладах.

Секція 4. Багаторівнева підготовка фахівців у галузі дошкільного виховання.

 

 • Міждержавна науково-практична конференція «Дошкільна освіта: проблеми і перспективи» (13-14 травня 2002 р.)

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр середньої освіти, НДІ проблем виховання АПН України, Рівненський державний гуманітарний університет, лабораторія гуманізації дошкільної освіти

Секція 1. Гуманізація виховання дітей дошкільного віку.

Секція 2. Дидактика дошкільної освіти.

Секція 3. Історія дошкільної педагогіки.

Секція 4. Підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти.

 

 • Міждержавна наукова конференція «Педагогіка і психологія дошкільного дитинства», присвячена 100-річчю з дня народження О.В.Запорожця (12-14 жовтня 2005 р.)

https://doshkilnardgu.webnode.com.ua/_files/200000336-c0f08c1eaa/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84_2005.jpg

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра педагогіки і психології (дошкільної), кафедра загальної психології і психодіагностики, кафедра вікової і педагогічної психології.

 Секція 1. Психолого-педагогічні проблеми виховання і розвитку дошкільнят у науковій спадщині О.В.Запорожця.

Секція 2. Дидактика дошкільної освіти в світлі ідей О.В.Запорожця про самоцінність дошкільного дитинства.

Секція 3. Управління дошкільною освітою та підготовка педагогічних кадрів.

 

 • Міжнародна наукова конференція, присвячена 110-річчю з дня народження Л.С.Виготського «Л.С.Виготський: культурно-історична концепція розвитку психіки» (31 січня-2 лютого 2007 р.)

https://doshkilnardgu.webnode.com.ua/_files/200000359-c76f5c86a0/DSC01994.jpg

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет, Інститут психології імені Л.С.Виготського, Російський державний гуманітарний університет (Москва), Інститут проблем виховання АПН України.

Секція 1. Проблеми культурно-історичної психології

Секція 2. Проблеми виховання і навчання дітей у світлі ідей Л. С. Виготського.

Секція 3. Проблеми корекційної педагогіки і психології.

Секція 4. Психолого-педагогічна підготовка педагога.

 

 • Міжнародна науково-практична конференція «Світ дошкілля: психолого-педагогічні проблеми дошкільної освіти» (9-10 грудня 2010 р.)

https://doshkilnardgu.webnode.com.ua/_files/200000337-77877787fd/9_%D0%B2%D1%81%D1%96.JPG

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненський державний гуманітарний університет, Білоруський державний педагогічний університету імені Максима Танка (Мінськ), Інституту психології імені Л.С.Виготського Російського державного гуманітарного університету (Москва), Бельцький державний педагогічний університет імені Алеко Руссо (Бельці, Молдова), Дебреценський університет (Гайдубесермень, Угорщина).

Секція 1. Дитинство як соціокультурна і педагогічна реальність.

Секція 2. Психологічні особливості розвитку дитини дошкільного віку.

Секція 3. Програми навчання, виховання і розвитку дитини.

Секція 4. Сучасні інноваційні технології дошкільної освіти.

Секція 5. Нормативне, програмове і організаційне забезпечення підготовки педагогічних кадрів.

Рішення конференції

 1. Конференція визначила пріоритетні напрями наукових досліджень у галузі дошкільної освіти: популяризація дошкільної освіти, підвищення громадського статусу в суспільстві працівників системи дошкільної освіти, обмін досвідом у вихованні дітей дошкільного віку різних країн.
 2. Означене проблемне поле досліджень психолого-педагогічних проблем дошкільної освіти: дитинство як соціокультурна і педагогічна реальність; психологічні особливості розвитку дитини дошкільного віку; програми навчання, виховання і розвитку дитини; сучасні інноваційні технології дошкільної освіти; нормативне, програмове і організаційне забезпечення підготовки педагогічних кадрів.
 3. Конференція рекомендує створити регіональні центри розвитку дошкільної освіти у складі провідних фахових кафедр університетів та педагогів-новаторів у галузі дошкільної освіти з метою впровадження результатів наукових досліджень, моніторингу якості дошкільної освіти та вивчення і поширення передового педагогічного досвіду. 

 

 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів для дошкільної освіти» (22-24 жовтня 2012 р.). Проведена на базі Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне) та Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка (м. Кременець)

https://doshkilnardgu.webnode.com.ua/_files/200000038-a7fdda8f2a/biloruski_kolegi_z_vikladachami_i_studentami_rivne.jpg

Організатори конференції: Рівненський державний гуманітарний університет, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка. Співзасновники: Інститут психології імені Л.С.Виготського Російського державного гуманітарного університету (Росія), Педагогічний університет імені комісії народної освіти (Краків, Польща), Інститут Педагогіки УМКС (м. Люблін, Польща), Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (Республіка Білорусь), Дебреценський університет (Гайдубесермень, Угорщина), Бельцький державний університет імені Алеко Руссо (Бельці, Республіка Молдова), Університет Святого Іштвана (Сорвош, Угорщина), Науковий університет Бабеш-Боя (Клуж-Напока, Румунія).

В рамках роботи конференції проведено:

пленарне засідання;

майстер-класи: "Еколого-естетичні студії у підготовці педагога” (Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського), "Аксіологічний полілог у підготовці педагога до гуманістичного виховання дітей дошкільного віку” (Поніманська Тамара Іллівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної), проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету);

засідання лабораторії консалтингу дошкільної освіти кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету;

секційні засідання: теоретико-методичні засади підготовки фахівців з дошкільної освіти; дошкільна освіта: історичний досвід та сучасні інтеграційні процеси; інноваційні технології дошкільної освіти; наступність та перспективність дошкільної та початкової ланок освіти.

Рішення конференції:

1. Конференція визначила пріоритетні напрями наукових досліджень у галузі підготовки педагогічних кадрів для дошкільної освіти: оновлення змісту і форм організації дошкільної освіти; відповідність дипломів бакалаврів і магістрів європейським вимогам; підготовка фахівців з дошкільної освіти з застосуванням інноваційних та інформаційних технологій; обмін досвідом виховання дітей дошкільного віку та підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.

2. Вважати пріоритетною підготовку фахівців у галузі дошкільної освіти освітньо-професійного рівня бакалавр в закладах вищої освіти II-IV рівня акредитації. Сприяти входженню педагогічних училищ та коледжів у комплекси з провідними державними, педагогічними і гуманітарними інститутами та університетами України.

3. З метою узгодження змісту та методів підготовки педагогічних кадрів для дошкільної освіти запропонувати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України створити уніфіковані навчальні плани спеціальності та програми провідних навчальних курсів із залученням науковців-досвідчених працівників ВНЗ III-IV рівня акредитації, які готують фахівців в галузі дошкільної освіти.

4. З метою удосконалення процесу підготовки фахівців в галузі дошкільної освіти оновити угоди про співробітництво з зарубіжними вищими навчальними закладами.

5. Рекомендувати проведення щорічної конференції з окремих питань підготовки педагогічних кадрів для дошкільної освіти на базі провідних вищих закладів педагогічної освіти.

 

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інклюзивна освіта у дошкільних навчальних закладах: виклики часу» (28-29 листопада  2014 р.)

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет, Київський університет імені Бориса Грінченка, Вінницький державний педагогічний університет імен Михайла Коцюбинського, Херсонський державний університет, дошкільний навчальний заклад № 5 «Успішка» (м. Здолбунів Рівненської області), навчально-виховний комплекс № 10 (м. Кузнецовськ Рівненської області).

Секція 1. Теоретико-методичні засади психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами.

Секція 2. Професійна підготовка майбутнього вихователя до роботи в інклюзивних групах.

Секція 3. Реалізація виховного потенціалу мистецтва у корекційній роботі з дітьми в системі інклюзивної освіти.

 

 • Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Актуальні проблеми науки про дитинство» (20-22 жовтня 2015 р.)

https://doshkilnardgu.webnode.com.ua/_files/200000419-36f6f37f0a/IMG_1848.JPG

Організатори конференції:  Міністерство освіти і науки  України, Рівненський державний гуманітарний університет, Вища школа менеджменту (Варшава, Польща), Білоруський педагогічний університет імені Максима Танка (Мінськ, Білорусь), Бельцький державний педагогічний університет імені Алеко Руссо (Бельці, Молдова), факультет дошкільного виховання та освіти дорослих Дебреценського університету (Гайдубесермень, Угорщина), кафедра психології та педагогіки Наукового Університету Баєш-Боя (Клуй Напока, Румунія).

Секція 1. Дитинство як соціокультурний феномен.

Секція 2. Виховання і навчання дітей дошкільного віку: досвід та інновації.

Секція 3. Аксіологізація простору дитинства.

Секція 4. Інклюзивна освіта в дошкільних навчальних закладах.

Секція 5. Підготовка кадрів для дошкільної та інклюзивної освіти.

 

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція педагогіки Монтессорі в роботу сучасного дошкільного закладу» (до 20-річчя  впровадження методу Марії Монтессорі в Рівненській області (17-19 листопада 2015 р., м. Кузнецовськ Рівненської області).

Організатори конференції:  Міністерство освіти і науки  України, Рівненський державний гуманітарний університет, Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради Рівненської області, Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 комбінованого типу Кузнецовської міської ради Рівненської області, Навчально-виховний комплекс № 10 «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» Кузнецовської міської ради Рівненської області.

Секція 1. Ознайомлення учасників з основними філософськими принципами гуманістичної педагогіки Марії Монтессорі та  особливостями підготовки педагогів до інноваційної діяльності в умовах сучасного дошкільного закладу.

 Секція 2. Практична реалізація ідей Марії Монтессорі щодо індивідуального виховання та саморозвитку дитини в інноваційному просторі закладу освіти.

Секція 3.  Особливості впровадження альтернативної педагогіки Монтессорі у  реаліях  українського дошкілля.

 •  І Міжнародні педагогічні читання  пам’яті професора Т. І. Поніманської «Актуальні проблеми дошкільної освіти» (15-16 травня 2018 р.)

Співзасновники конференції: Рівненський державний гуманітарний університет (Рівне, Україна), Вища школа менеджменту (Варшава, Польща), Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (Мінськ, Білорусь), Бєльський державний університет імені Алеко Руссо (Бєльці, Молдова), Науковий Університет Баеш Боя (Клуй Напока, Румунія), університет Обуди (Будапешт, Угорщина).

Напрями:

1.    Гуманізація освітнього простору дошкільного навчального закладу.

2.    Сучасні інноваційні технології дошкільної освіті.

3.    Інклюзивна дошкільна освіта: реалії та перспективи.

4.    Підготовка фахівців для дошкільної та спеціальної освіти.